Preskočiť na obsah

Porterova analýza piatich síl

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Grafické znázornenie Porterovho modelu piatich síl

Porterov model piatich síl patrí k základným a zároveň najvýznamnejším nástrojom pre analýzu konkurenčného prostredia firmy a jej strategického riadenia. Tvorcom modelu je profesor Michael Eugene Porter z Harvard Business School, Institute for Strategy and Competitiveness.

Hlavnou úlohou Porterovho modelu je nájsť pozíciu pre spoločnosť, v ktorej sa môže najlepšie brániť proti konkurenčným silám. Porterova analýza je vhodná pre vyhodnotenie strategických príležitostí a hrozieb konkurencie. Analýza skúma oblasti ktoré určujú chovanie konkurentov a to: riziko vstupu potenciálnych konkurentov, rivalitu stávajúcich konkurentov, vyjednávaciu silu dodávateľov a odberateľov a hrozbu substitučných produktov.

Model piatich síl[upraviť | upraviť zdroj]

Riziko vstupu potenciálnych konkurentov[upraviť | upraviť zdroj]

Ako ľahké alebo ťažké je pre nového konkurenta vstúpiť na trh? Aké existujú bariéry vstupu?

Hrozba vstupu novej konkurencie na trh je veľmi dôležitá obzvlášť na nových, rýchle sa rozvíjajúcich oboroch, kde nie je známy celkový objem trhu alebo kde objem veľmi rýchlo rastie.

Rivalita medzi existujúcimi konkurentmi [upraviť | upraviť zdroj]

Je medzi existujúcimi konkurentmi silný konkurenčný boj? Je na trhu jeden dominantný konkurent?

Pri analýze konkurenčnej rivality je dôležité preskúmať konkurenčné tlaky na danom trhu, koľko nás bude vstup na trh stáť, aby sa niekto o našich produktoch alebo službách dozvedel, ako budeme schopný v praxi rozvinúť naše konkurenčné výhody a či vôbec budeme schopný udržať krok s konkurenciou.

Vyjednávacia sila odberateľov[upraviť | upraviť zdroj]

Ako silná je pozícia odberateľov? Môžu spolupracovať a objednávať väčšie objemy?

Vyjednávacou silou odberateľov, alebo inak nakupujúcich, sa myslí hlavne vyjednávacia sila o cene. Môže prebiehať formou priamou, kedy skutočne nastane konfrontácia so zákazníkom alebo nepriamo kedy zákazník začne odoberať buď menšie množstvo produktov alebo služieb alebo odíde so svojím dopytom niekam inam.

Vyjednávacia sila dodávateľov[upraviť | upraviť zdroj]

Ako silná je pozícia dodávateľov? Jedná sa o monopolných dodávateľov, je ich málo alebo naopak veľa?

Sila dodávateľov je prirodzene tým väčšia, čím viac sme na nej závislý. Preto je potrebné si zodpovedať otázky technologickej závislosti na dodávateľoch, prítomnosť alternatívnych dodávateľov u nás aj v zahraničí, mieru konkurencie medzi dodávateľmi v danej oblasti, a podobne.

Hrozba substitučných výrobkov[upraviť | upraviť zdroj]

Ako ľahko môžu byť naše produkty a služby nahradené inými?

Substitútmi máme na mysli čokoľvek, čo môže určitým spôsobom nahradiť zákazníkovi produkt alebo službu, ktorá je poskytovaná práve našou firmou.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]