Preskočiť na obsah

Portovanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Portovanie alebo prenášanie softvéru v informatike je proces prispôsobovania programu, aby ho bolo možné spustiť aj v prostredí, ktoré je odlišné od prostredia, kde bol pôvodne vyvinutý, t. j. odlišný procesor, operačný systém alebo knižnice.

Portabilný alebo prenositeľný alebo prenosný program je taký, ktorý je spustiteľný vo viacerých takýchto prostrediach alebo vyžaduje minimálne úpravy, aby ho bolo možné v inom prostredí spúšťať.

Portabilita sa často dosahuje definovaním štandardu (napr. ANSI C), jeho implementovaním na viacerých architektúrach a dodržiavaním tohto štandardu pri písaní programu.

Termín sa nepoužíva pre označenie prepísania programu do iného programovacieho jazyka alebo zmenu jeho vlastností na rovnakej architektúre.