Porucha

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Porucha môže byť:

 • nepriaznivá, škodlivá zmena normálneho stavu, priebehu či funkcie niečoho[1][2]
 • v technike: úplná alebo čiastočná strata schopnosti prevádzky prvku či zariadenia[3], pozri porucha (technika)
 • v rádiotelegrafii: zvukový ohlas atmosferických javov rušiaci bezdrôtové vysielanie [4], pozri porucha (rádiotelegrafia)
 • v astronómii: (malá) odchýlka od ideálnej dráhy kozmického telesa obiehajúceho centrálne teleso (najčastejšie v dôsledku gravitácie sekundárnych telies, ale aj napríklad odporom prostredia), synonymá: perturbácia, porucha dráhy, pozri perturbácia (astronómia)[5][6][7]
 • v meteorológii: náhla zmena v počasí (napr. atmosférická porucha)[4][2]
 • v medicíne: (duševný alebo telesný) chorobný stav, ochorenie[4][2]
 • v botanike: škodlivá odchýlka fyziologického procesu v rastline, ktorá bola vyvolaná inými faktormi než patogénom či škodcom [8], pozri porucha (botanika)
 • vo fyzike: poruchová veličina [8][9]
 • v geológii: dislokácia v širšom zmysle (napr. vrása, flexúra, zlom, pokles, prešmyk, príkrov a pod.)[10][11], pozri dislokácia (porucha v geológii)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 2. a b c porucha. In: HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1989. dostupné online
 3. porucha. In: Technický slovník naučný 6 P – Q. Praha : Encyklopedický dům, 2004. ISBN 80-7335-080-7. S. 245.
 4. a b c porucha. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
 5. Súpis termínov z astronómie. Kultúra slova (Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Matica Slovenská), 2017, roč. 51, čís. 2, s. 83. Dostupné online [cit. 2017-07-04]. ISSN 0023-5202.
 6. porucha dráhy. In: Technický slovník naučný 6 P – Q. Praha : Encyklopedický dům, 2004. ISBN 80-7335-080-7. S. 245.
 7. poruchy dráhy. In: BELŠÍNKOVÁ, Otília, ed. et al. Malá slovenská encyklopédia. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 1993. ISBN 80-85584-12-3. s. 568
 8. a b porucha. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník x – x . 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-708-2. S. 704
 9. poruchová veličina. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 6 p-r. Vyd. 1. Praha: Diderot, 1999. ISBN 80-902555-2-3
 10. porucha. In: Technický naučný slovník Pr-Š. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1963. S. 645.
 11. dislokácia. In : ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. S. 139
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.