Poukážka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Poukážka alebo poukaz môže byť:

  • všeobecne:
  • v zmysle občianskeho zákonníka (§ 535 a nasl.): právny úkon, ktorým (resp. listina, ktorou) osoba A (t.j. vystaviteľ = poukazca = asignant) oprávňuje osobu B (t.j. poukazníka = asignáta) prijať plnenie od osoby C (t.j. poukázanca = asignátora) a súčasne sa osoba C splnomocňuje, aby plnila osobe B na účet osoby A, synonymum: asignácia[1][2][3], pozri poukážka (asignácia)

Poukaz alebo poukázanie môže byť (aj) upozornenie na niečo, pripomenutie niečoho, pozri napr. pod upozornenie

Poukázanie môže byť aj:

  • zaplatenie poukážkou alebo danie príkazu k výplate.
  • zastarano: ukázanie (na niečo alebo niekoho)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. § 535 Obč. zákonníka
  2. poukážka In: OVEČKOVÁ, Oľga, a kol. Slovník obchodného práva. 1. vyd. Bratislava : Iura edition, 1994. 366 s. ISBN 8088715113. S. 206-207.
  3. poukázka. In: HENDRYCH, Dušan, et al. Právnický slovník. 2. rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. 1320 s. ISBN 80-7179-740-5.


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.