Kupón

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kupón (pôvodne z fr. coupon = kupón, ústrižok < couper = strihať, rezať, odstrihnúť, odrezať) môže byť:

 • ústrižok (vo význame: oddeliteľná časť nejakého dokumentu či tlačiva určená na kontrolu, na evidenciu, ako potvrdenka, poukážka a pod.)[1][2][3][4]
 • v marketingu, obchode a podobne:
  • v širšom zmysle: poukážka (vo význame: dokument oprávňujúci držiteľa na obdržanie nejakého plnenia, napr. tovaru či služby zadarmo alebo so zľavou, informácií, vzorky, účasti na súťaži, vrátenia peňazí)[5][6][7], pozri poukaz (marketing)
  • v užšom zmysle:
   • poukážka vo forme oddeliteľnej časti dokumentu alebo kódu z dokumentu či karty[8]
   • poukážka vo forme oddeliteľnej časti propagačného materiálu (najmä v tlačových médiách), na ktorej treba vyplniť meno zákazníka (aby si niečo objednal, dostal zľavu alebo informácie)[9][10]
   • poukážka umožňujúca zákazníkovi úsporu, a to len pri kúpe špecifického tovaru[11][12]
 • vo financiách:
  • poukážka na výnos (t.j. úrok, dividendu a pod.) z cenného papiera tvoriaca formálne neoddeliteľnú súčasť tohto cenného papiera, resp. (podľa slov. zákona o cenných papieroch) trochu špecifickejšie cenný papier, ktorý tvorí časť kupónového hárku a slúži na uplatnenie práva na výnos z akcie, dočasného listu, dlhopisu alebo podielového listu (podľa súčasného zák. o cenných papieroch je to cenný papier na meno alebo rad, a to listinný, podľa predchádzajúceho zák. o cenných papieroch je to naopak cenný papier na doručiteľa, a to aj zaknihovaný)[13][14][15][16], pozri kupón (akcie a dlhopisy) alebo špecificky dividendový kupón, úrokový kupón a pôžitkový kupón
  • vyplácaný úrok dlhopisu resp. príslušná úroková sadzba dlhopisu (týka sa spravidla dlhopisov s fixným úrokom)[17][8][6], pozri pod úrok a úroková sadzba
  • v kupónovej privatizácii: skrátene investičný kupón[9][18]
 • vo filatelistike: plocha papiera tvoriaca výplň tlačového hárka známok nad stanovený počet známok v hárku[1], pozri kupón (filatelistika)
 • v textilníctve: utkaný kus látky menší ako 120 m (často na vzorové ciele); v obchodnej praxi: odstrihnutý kus látky (na šaty a podobne)[1][13], pozri kupón (textil)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c kupón. In: Slovník cudzích slov (akademický). dostupné online
 2. ústrižok. In: Krátky slovník slovenského jazyka. dostupné online
 3. ústrižok. In: Synonymický slovník slovenčiny. 3. nezm. vyd. Bratislava: Veda, 2004. 998 s. ISBN 80-224-0801-8. dostupné online
 4. http://www.duden.de/rechtschreibung/Coupon
 5. MAREK, Radan; JEŽEK, Václav. Cenné papíry v novém občanském zákoníku : komentář. V Praze : C.H. Beck, 2013. 431 s. (Beckovy komentáře.) ISBN 978-80-7400-466-7. S. 46–48.
 6. a b coupon. In: JEFKINS, Frank. International Dictionary of Marketing and Communication. Glasgow : Blackie, 1987. 391 s. ISBN 0216922542. S. 67.
 7. coupon. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 8. a b https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=coupon
 9. a b kupón in: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 687.
 10. http://www.merriam-webster.com/dictionary/coupons
 11. KOTLER, Philip et al. Principles of marketing. 4th European ed. Harlow, England : Prentice Hall/FinancialTimes, 2005. ISBN 978-0-273-68456-5. s. 788.
 12. KOTLER, Philip; BLIEMEL, Friedhelm. Marketing-Management : Analyse, Planung, Umsetzung und Steuerung. 9., überarb. und aktualisierte Aufl. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 1999. ISBN 3-7910-1310-6. s. 1027
 13. a b kupón. in: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 14. kupón. In: MICHNÍK, Ľubomír et al. Ekonomická encyklopédia. Slovník A-Ž. 1. vyd. Bratislava: Sprint, 1995. 630 s. ISBN 80-967122-2-5. s. 291.
 15. § 4 zák. č. 566/2001 Z. z. v platnom znení
 16. § 12 zák. č. 600/1992 Zb. v znení platnom do 31.12.2001
 17. CHOVANCOVÁ, Božena, et al. Finančný trh : Nástroje, transakcie, inštitúcie. 1. vyd. Bratislava : Eurounion, 1999. 538 s. ISBN 80-88984-03-3. S. 180.
 18. § 22 zák. č. 92/1991 Zb.


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.