Pozitívnoprávna škola

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pozitivizmus sa zrodil z charakteristických čŕt moderného právneho myslenia, z jeho racionalizmu, empirizmu a voluntarizmu. Je to prístup k právu založený na vôli vytvoriť pozitívnu vedu o práve podľa vzoru prírodných vied. Je aj teóriou práva, podľa ktorej je právo súhrnom príkazov vydávaných štátom, opatrených sankciou.

Ako ideológia považuje pozitivizmus platné právo za spravodlivé a hodné rešpektu ale nevidí spojitosť medzi právom a morálkou a odmieta z všetky úvahy o príčinách jeho vzniku, o jeho hodnote či o dôsledkoch jeho spoločenského pôsobenia. Právny poriadok je uzatvorený logický systém, v ktorom môžu byť správne rozhodnutia dedukované logickými prostriedkami z vopred stanovených pravidiel bez ohľadu na sociálne zretele, politiku a morálne hodnoty.

Významní predstavitelia[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]