Príušná žľaza

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Schéma uloženia sinistrálnej príušnej žľazy (angl. parotid gland)

Príušná žľaza (iné názvy: parotída[1], príušnica[2], lat. glandula parotis) je najväčšia slinná žľaza, stavbou čisto serózna tuboalveolárna rozvetvená žľaza umiestnená v parotideomasseterickej krajine (regio parotideomasseterica).[3][4]

Topografia[upraviť | upraviť zdroj]

Príušná žľaza je uložená na vonkajšom povrchu žuvacieho svalu (musculus masseter), kraniálne zasahuje k jarmovému oblúku (arcus zygomaticus), dozadu k ušnici (auricula) a presahuje za krček (collum mandibulae) a hlavicu (caput mandibulae) mandibuly k chrupavčitému zvukovodu (pozri vonkajší zvukovod, meatus acusticus externus) a za rameno mandibuly (ramus mandibulae) do prehĺbenej krajiny (regio fossa retromandibularis), až k násadcovitému výbežku (processus styloideus), odkiaľ presahuje kaudálne na krk pred zdvíhač hlavy (musculus sternocleidomastoideus) a zadné bruško dvojbruškového svalu (musculus digastricus).[5][4]

Žľazu kompletne obaľuje fascia parotidea:

  • povrchový list (fascia parotideomasseterica) pokrýva vonkajšiu plochu žľazy a žuvací sval,
  • hlboký list oddeľuje žľazu od svalov na násadcovitom výbežku, od stredného krídlového svalu (musculus pterygoideus medialis) a od všetkých okolitých svalov,
  • tractus angularis, prechádzajúci do povrchovej krčnej fascie, oddeľuje žľazu od submandibulárneho trojuholníka (trigonium submandibulare).[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „parotída“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6 
  2. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „príušnica“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopl. a upr. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 80-224-0750-X 
  3. a b Čihák 2013, s. 61
  4. a b Hubáček 2008, s. 161
  5. Čihák 2013, s. 60

Použitá literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Čihák, Radomír (2013), Anatomie 2 (3. upr. a dopl. vyd.), Praha: Grada Publishing, str. 60-62, ISBN 978-80-247-4788-0 
  • Hubáček, Milan (2008), „Onemocnění slinných žláz“, in Dostálová, Tatjana; Seydlová, Michaela, Stomatologie, Praha: Grada Publishing, str. 161, ISBN 978-80-247-2700-4 

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]