Prežívanie (psychológia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Prežívanie je jedna zo základných dimenzií psychiky - ucelený, nepretržitý prúd fenoménov. Pojem prežívania je (spolu s pojmom správania) ústredný psychologický pojem.

Prežívanie spočíva v tom, že subjekt má určité obsahy vedomia (vnemy, predstavy, myšlienky), city a snahy. Prežívanie je súborom, prúdom zážitkov s viac alebo menej výrazným citovým prízvukom. Obsahy sú častejšie spojené s citmi a snahami, takže triedenie prežívania je v podstate abstrakciou. Z hľadiska základného prízvuku sa rozoznávajú gnostické (poznávacie) a patické (citové) zážitky alebo impresie (dojmy) a idey (myšlienky).

Predmetom prežívania môže byť vonkajší svet, stav vlastného organizmu alebo stav vlastnej mysle. Jednotlivé zážitky si subjekt uvedomuje ako prináležiace k Ja, ale môže existovať aj nevedomé prežívanie, čo znamená, že prežívajúci má vedomie určitého stavu mysle, ale si neuvedomuje (nepozná) jeho príčiny, súvislosti. Z časového hľadiska človek prežíva minulé, prítomné a budúce v aktuálnom časovom okamihu. Aj zvieratá prežívajú a fylogeneticky vyššie postavené druhy môžu mať predstavy jednotlivín a konkrétne myšlienky.

Prežívanie je podľa F. J. Vasiľjuka boj proti nemožnosti žiť, boj proti smrti obsiahnutej v živote. Prežívanie si pritom vyžaduje len to, čo je pre danú formu života podstatné, významné, zásadné, čo tvorí jej vnútorné potreby. Prežívanie je extrémny životný proces. Každej forme života zodpovedá zvláštny typ prežívania.

Prežívanie - modality[upraviť | upraviť zdroj]

 • psychické:
  • vnemy
  • predstavy
  • obrazy fantázie
  • myšlienky
 • city - emocie
  • prosté city
  • afekty
 • citové vzťahy (sentimenty)
  • láska X nenávisť
  • obdiv X pohřdanie
  • pýcha X pokora
  • radosť X smútok
 • snahy

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.