Preparátor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Preparátor - je vysoko odborne kvalifikovaný pracovník, ktorý zabezpečuje zložité preparátorské činnosti. Podobné označenie pre toto povolanie sa niekedy používa i tzv. umelecký konzervátor.

Táto profesia vyžaduje istý stupeň umeleckých dispozícií pracovníka, značné kúltúrne vedomosti, ale i odbornú zručnosť. V rámci tejto pozície sú kladené vysoké požiadavky na zručnosť, cit, rozlišovanie farieb a farebných odtieňov, rozsah zrakového poľa, priestorové videnie a predstavivosť, rozlišovanie nerovností povrchu, rozlišovanie tvaru predmetov, koncentráciu pozornosti, konštrukčnú a priestorovú predstavivosť, samostatné myslenie, flexibilitu, presnosť, precíznosť a odolnosť voči senzorickej záťaži. Ďalej sa objavujú požiadavky na dlhodobú pamäť, praktické myslenie, prispôsobivosť, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť a schopnosť prijať zodpovednosť. Pracovník musí mať i dobré pozorovacie schopnosti a cit pre detail.

Vhodné uplatnenie pre pracovníkov v tejto profesii majú hlavne múzeá, kde sú zaradení ako preparátori zvierat, hmyzu, rastlín a pod.