Preskočiť na obsah

Privatizácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Privatizácia je proces premeny štátneho majetku na súkromný. Môže byť predaný jednotlivcom, spoločnostiam, alebo rozdelený medzi občanov zadarmo (symbolickú cenu). Formy privatizácie:

 • priamy predaj celých alebo vyčlenených častí podnikov jednotlivým fyzickým alebo právnickým osobám formou verejných aukcií
 • prenájmom celých podnikov alebo ich častí jednotlivcom či skupinám (zamestnancom)
 • premena štátnych podnikov na akciové spoločnosti a predaj akcií na burze
 • čiastočný predaj akcií štátnych podnikov na burze, pričom si štát ponecháva menšinový, alebo väčšinový podiel
 • premena na akciové spoločnosti zamestnancov
 • joint–ventures – uplatňujúci sa spravidla v kombinácií domáceho a zahraničného kapitálu
 • Kupónová privatizácia
 • premena štátnych podnikov na družstevné podniky

Metódy:

 • štandardné
 • neštandardné

Aspekty:

 • efektívnosť
 • distribúcia
 • stabilita

Musí byť vytvorený legislatívny rámec pre podnikanie. Jeho prostredníctvom treba zabezpečiť súkromným firmám istoty a umožniť vznik inštitúcií, ktoré v centralistickom systéme neexistovali.