Publikum (obecenstvo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Obecenstvo

Publikum alebo (najmä ak je zhromaždené na verejnom podujatí) obecenstvo je súhrn konzumentov prejavov verejnej alebo masovej komunikácie (masmédií, tlače, televízie, rozhlasu, filmu, divadla a pod.). Prejavom spokojnosti publika na verejnom podujatí je potlesk. Rozlišujú sa najmä diváci, poslucháči a čitatelia.

Čitateľ[upraviť | upraviť zdroj]

Všeobecne je čitateľom každá osoba, ktorá práve číta alebo má záujem o čítanie literatúry. Z psychologického hľadiska ide o jednotlivca, ktorá vníma písaný text, rozumie mu a psychologicky ho zažíva.

V literárnej komunikácii sa čitateľ charakterizuje ako typ príjemcu literárneho diela, ktorý

  • je príjemcom estetickej informácie,
  • je partnerom vo vzťahu k autorovi,
  • sa aktívne podieľa na čitateľskej konkretizácii (čítaní literárneho diela).

Každý čitateľ má na základe systému estetických noriem postoj k literárnemu dielu, ktorý nazývame čitateľský vkus. Ten sa líši na základe záľub, prostredia, tradície a literárneho vzdelania. Pod pojmom čitateľská skúsenosť rozumieme súbor poznatkov, hodnôt a návykov v pamäti a vedomí čitateľa, na základe ktorých pristupuje k čítaniu.

Čitatelia sa delia podľa vyspelosti čitateľského vkusu a kvality čitateľskej skúsenosti na:

  • naivný čitateľ – pokladá literárne dielo za skutočnosť,
  • sentimentálny čitateľ – dôraz na emocionálne signály,
  • diskurzívny čitateľ – vyrovnáva sa s celou významovou skutočnosťou diela

Čitateľ si vyberá literárne diela na základe čitateľských záujmov.[1]

Poslucháč[upraviť | upraviť zdroj]

Poslucháč je vnímateľ zvukového prejavu. Pojmom poslucháč označujeme aj osobu, ktorá počúva rozhlas.

Divák[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: divák

Divák je osoba, ktorá sa pozerá a pri tom sa pozorovaného diania obvykle nezúčastňuje. Divák sleduje vopred pripravené alebo očakávané predstavenie, napr.: divadlo, kino, koncert, cirkus, televíziu... Ak osoba sleduje nejaké spontánne či prírodné dianie, nazývame ho pozorovateľ.

Moderné divadlo ako aj moderné technológie môžu diváka vťahovať do deja, či ho ovplyvňovať.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. ŽILKA, Tibor; OBERT, Viliam; IVANOVÁ, Mária. Teória literatúry pre gymnáziá a stredné školy. 2.. vyd. Bratislava : OG – Vydavateľstvo Poľana, 2002. ISBN 80-89002-54-4. S. 10.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]