Ratifikácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ratifikácia (lat. ratus — potvrdený; facere — urobiť) je proces, akt potvrdzovania právnej sily dokumentu (napríklad dohovoru alebo ústavy) cestou potvrdzovania orgánmi každej angažovanej strany. Do ukončenia tohto procesu dokument nemá právnu silu a strany, ktoré ho nepodpísali, nie sú zaviazané ho dodržiavať. Proces ratifikácie je načastejším spôsobom záväzovania v štátnych celkoch ako sú federácie, alebo celkoch ako Európska únia.