Recesia (ekonómia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Recesia je v ekonómii obdobie poklesu alebo nízkej ekonomickej aktivity.

Konkrétnejšie sa definuje najčastejšie takto:

  • Recesia v širšom zmysle = kontrakcia = depresia v širšom zmysle (definícia pomocou krivky hospodárskeho cyklu): Recesia je obdobie, ktoré začína v bode, kedy ekonomická aktivita dosiahla svoj vrchol a začína spomaľovať, a končí v bode, kedy ekonomická aktivita dosiahla svoje dno a začína zrýchľovať.
  • Recesia v užšom zmysle:
    • a) (tzv. technická recesia) Recesia je medziročný pokles reálneho štvrťročného hrubého domáceho produktu (HDP) v aspoň dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch. Táto definícia sa používa až od 50. rokov 20. storočia a pochádza z USA. Táto definícia recesie má svojich odporcov. Ich hlavnou námietkou je, že ignoruje ostatné ekonomické premenné akými sú napr. nezamestnanosť či spotrebiteľská dôvera.
    • b) Recesia je obdobie, kedy dochádza k poklesu výstupu ekonomiky a zamestnanosti a rastu nezamestnanosti za inak rovnakých okolností.

Recesia v širšom zmysle[upraviť | upraviť zdroj]

V hospodárskom cykle jej spravidla predchádza kríza v uzšom zmysle (vrchol) a nasleduje po nej oživenie.

Recesia (kontrakcia) je druhá, bezprostredne po kríze v užšom zmysle (vrchole) nasledujúca fáza hospodárskeho cyklu prejavujúca sa zastavením ďalšieho poklesu priemyslovej výroby a jej stagnovaním na predchádzajúcej, krízovej alebo o niečo vyššej úrovni, slabou obchodnou činnosťou, prebytkom voľného peňažného kapitálu, nízkou mierou zisku, čiastočne ničením a čiastočne výpredajom zásob za znížené ceny a udržovaním zamestnanosti na obmedzenej krízovej urovni; uplatňuje sa v nej tendencia znižovať vyrobné náklady cestou znižovania miezd a zvyšovania produktivity a intenzity práce; začína sa postupná obnova fixného kapitálu, čím sa vytvárajú predpoklady pre prechod do nasledujúcej fázy - oživenia.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]