Redaktor:AntonJunior/pieskovisko

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

JUDIKÁT

Judikát – je rozsudok súdu ako jedna z foriem jeho rozhodnutí. Slovo judikát je odvodené od slova judikatúra (rozsudky súdov všeobecne). Súd rozhoduje uznesením alebo rozsudkom. Uznesenie súdu je vo väčšine prípadov rozhodnutie týkajúce sa procesnej stránky súdneho konania (napr. uznesením sa konanie zastavuje, konanie sa prerušuje, uznesením sa odvolanie zamieta). Naproti tomu rozsudkom súd v mene Slovenskej republiky rozsúdi jednu zo sporových strán k určitej povinnosti alebo pokiaľ ide o trestný súd, tak obžalovaného odsúdi za trestný čin.

Výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastníkov a pre všetky orgány; ak je ním rozhodnuté o osobnom stave, je záväzný pre každého.

Právoplatnosť rozsudku - doručený rozsudok, ktorý už nemožno napadnúť odvolaním, je právoplatný.

Vykonateľnosť rozsudku - rozsudok je vykonateľný, len čo uplynie lehota na plnenie. Iba právoplatný a vykonateľný rozsudok môže byť exekučným titulom, na základe ktorého môže začať exekúcia.

Judikátom je označený taký rozsudok, ktorý obsahuje právnu vetu, obsah ktorej poskytuje taký výklad práva, ktorý je zásadného významu a ktorý slúži na zjednotenie výkladov zákonov a všeobecných právnych predpisov.

EXTERNÉ ODKAZY