Regresia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Regresia môže byť:

 • všeobecne:
 • v logike: spätný postup od podmieneného k podmienke, opak progresie, synonymum regres, pozri regres (logika)
 • v štylistike: využitie slov v obrátenom poriadku, pozri regresia (štylistika)
 • v biológii: spätný vývoj jedinca, druhu alebo taxónu spojený so zjednodušením morfologických tvarov a funkcií, pozri regresia (biológia)
 • v lekárstve: návrat na prekonaný stupeň vývoja (napr. regresia choroby); zmena smerujúca k zániku, poškodeniu tkaniva
 • v ekológii: retrogradácia
 • v geológii: ústup mora z pevniny a vynorenie pevniny, pozri regresia (geológia)
 • v psychológii:
 • v sociológii: úpadok, dočasný spätný vývoj proti základnej tendencii spoločenského pokroku, pozri regresia (sociológia)
 • v ekonómii: klesajúce percentuálne daňové zaťaženie pri rastúcom dôchodku, pozri pod regresívna daň
 • v informatike: regresná chyba (softvér, ktorý predtým fungoval, prestane po zmene fungovať)
 • v štatistike
  • a) závislosť (resp. priebeh závislosti[1]) priemernej hodnoty náhodnej premennej od inej premennej (alebo iných premenných)[2], resp. spôsob, ktorým sa menia priemery hodnôt závisle premennej pri zmenách hodnôt nezávisle premennej/-ných (t.j. v podstate priebeh korelačnej závislosti)[3], b) proces alebo metóda určovania krivky najlepšie vyjadrujúcej (na základe nejakého kritéria zhody) všeobecný trend množiny údajov[4], c) rozdelenie náhodnej premennej na nenáhodnú časť a náhodnú časť, pričom platí regresná funkcia (t.j. náhodná premenná = nenáhodná časť + náhodná časť)[5], pozri pod regresná analýza
  • v užšom zmysle: strednokvadratická aproximácia funkcie polynómom y(x) = a0 + a1x + ... + an-1xn-1+anxn[6], pozri pod regresná analýza
  • skrátene:

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.