Rehabilitačné centrum - HARMONY

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Logo RC Harmony
Sídlo RC Harmony n.o.
Armeo, prístroj na asistovaný tréning hornej končatiny
Rehabilitačný prístroj Tymo
Rehabilitačný prístroj Lokomat

Rehabilitačné centrum - HARMONY, n.o.[1] (skrátene RC Harmony) je zdravotnícke zariadenie, ktoré ako nezisková organizácia, poskytuje komplexnú terapiu pohybových porúch u detí s neurologickými, ortopedickými a traumatologickými ochoreniami. Sídli v Bratislave a ťažiskovou diagnózou je detská mozgová obrna. Zariadenie má celoslovenskú pôsobnosť so štatútom špecializovaného stacionára s odborným zameraním: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Poskytuje najmä rehabilitáciu a pomoc zdravotne postihnutým deťom. Na liečbu sa používajú najmodernejšie prístroje a metódy určené pacientom s poruchami pohyblivosti končatín.[2] Na tomto pracovisku úspešne rozvíjajú vedecké poznatky v odbore "vývojová neurológia". Podľa svetového registra citácii "scholar google" v roku 2019, RC Harmony patrilo medzi 5 najcitovanejších pracovísk na svete.[3]

Poloha[upraviť | upraviť zdroj]

Zariadenie sa nachádza v Bratislave – mestská časť Dúbravka, ul Kudlákova č. 2. Blízko je zastávka električiek a pri zariadení je aj možnosť parkovania osobných áut. [4]

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Centrum vzniklo v roku 1992 v spolupráci s bratislavskou mestskou časťou Dúbravka a Nadáciou Petra Dvorského HARMONY.[5] V roku 2001 sa RC Harmony stalo školiacim pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity v odbore detská rehabilitácia v pregraduálnom i postgraduálnom štúdiu. Lekári a fyzioterapeuti RC Harmony pri liečbe používajú okrem najmodernejších prístrojov aj najnovšie medicínske poznatky, Výsledky svojej práce prezentujú na mnohých vedeckých kongresoch, sympóziách a seminároch a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zdravotnú starostlivosť poskytuje najmä poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, poisťovne Union a poisťovne Dôvera. [6]

Metódy liečebnej pohybovej terapie[upraviť | upraviť zdroj]

Pacientom poskytuje:

  • odborné vyšetrenia lekárom FBLR
  • odborné neurologické vyšetrenia
  • konziliárne vyšetrenia ortopéda
  • komplexnú diagnostiku a intervenciu ranného komunikačného i celkového psychomotorického vývinu detí. [7]

K tomu sa využívajú počítačom riadené prístroje a nové liečebné metodiky ako napr.:

Lokomat – je medicínsko-technické zariadenie, ktoré nadväzuje na manuálne asistovaný tréning chôdze pomocou pohyblivého chodníka. Pozostáva z niekoľkých základných komponentov: pohyblivého chodníka (treadmill), špeciálneho patentovaného závesného systému a elektronicky riadených ortéz. Elektromechanický odľahčovací systém monitoruje a prispôsobuje odľahčenie v reálnom čase na požadovanej úrovni. Na monitoroch smerovaných k pacientovi aj terapeutovi môžeme v reálnom čase vizuálne sledovať a ovplyvňovať úspešnosť cvičenia. Na zvýšenie motivácie detského pacienta bol vyvinutý program umožňujúci tréning vo virtuálnom prostredí.[8]

Armeo – pomáha pri terapii hornej končatiny. Ortéza umožňuje aktívne asistovaný tréning hornej končatiny. ktorá odľahčuje hmotnosť hornej končatiny v 3D priestore pomocou ergonomickej a nastaviteľnej opierky. Armeo má za cieľ podporovať funkčnú terapiu u pacientov s pohybovou dysfunkciou horných končatín. Princíp spätnej väzby podporuje obnovu funkcie nielen pohybovej, ale aj komunikačnej a kognitívnej. Táto terapia je indikovaná najmä pacientom po cievnej mozgovej príhode. Vhodná je však aj pre pacientov s inými pohybovými dysfunkciami horných končatín či po ortopedických operáciách. [8]

Combofit – Giger je medicínske zariadenie umožňujúce kinematicky súvisiacu prácu horných a dolných končatín v cyklických vzorcoch pohybu. S pohybmi končatín vykonáva pacient tiež trojdimenzionálny pohyb trupovým svalstvom. Koordinácia končatín vyjadrená „rytmicitou“ je analyzovaná počítačovým softvérom a zobrazuje sa v grafickej podobe na monitore,[6]

V roku 2018 v RC Harmony začali pri liečbe pacientov úspešne použivať nové moderné zariadenia Tetrax a Tymo.

Tetrax – je jedným z najmodernejších typov posturografie kde pomocou počítača a vysoko citlivých senzorov, je možné detailne objasniť poruchy stability a rovnováhy pacienta. Súčasne Tetrax presne lokalizuje zdroje týchto funkčných odchýlok, ktoré môžu mať pôvod v centrálnom i periférnom nervovom systéme. Tetrax navyše dokáže odhaliť pretrvávajúce poruchy rovnováhy u pacientov až 5 rokov po poranení.

Tymo – sa využíva na tréning stability statického i dynamického zaťažovania dolných končatín a opornej funkcie horných končatín. Ide o multifunkčný terapeutický a hodnotiaci systém pre počítačovo asistovanú rehabilitáciu. Možno ho použiť aj pre hodnotenie a terapiu statickej a dynamickej rovnováhy.[8]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]