Renesančná hudba

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Renesančná hudba je hudba písaná v Európe počas obdobia renesancie približne v rokoch 14001600.

Veľká zmena v chápaní umenia nastala v 14. storočí, keď sa začalo obdobie renesancie (znovuzrodenia). Do popredia sa dostáva prírodná filozofia a astronómia. Umenie hľadalo inšpiráciu v dielach antických umelcov.

V období renesancie má prevahu zborová vokálna tvorba - spievaný mnohohlas nazývaný polyfónia, so sprievodom nástroja alebo bez neho. Renesancia vyvrcholila v 16. storočí.

V renesancii sa využívali najmä lutny.

Obdobie renesancie sa delí na dve časti: Ars antiqua a Ars nova.

Renesančná hudba má 3 podoby:

  • sprievodná hudba
  • tanečná hudba
  • sólová hudba

Hudobné nástroje:

Hlavní predstavitelia renesancie: