Renta (ekonómia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Renta je výraz, ktorý v ekonómii pôvodne označoval len výnos z pôdy (pozemkovú rentu v širšom zmysle). Neskôr sa jeho význam rôzne menil: niektorí autori ho rozšírili aj na iné výrobné faktory než pôdu, iní ho zúžili len na "nadmernú" časť výnosu z pôdy či iného výrobného faktora a podobne. Konkrétne jednotlivé definície vyzerajú takto:

 • dôchodok, najmä trvalý, získavaný bez vlastnej ekonomickej činnosti, bezprácne, najmä z investovaného kapitálu, čiže (trvalý) dôchodok z majetku (t.j. napr. trvalý výnos z pôdy alebo zo štátnych dlhopisov, rôzne pôžitky z poistenia a pod.)[1]
 • výnos z (t.j. platba za používanie, cena) výrobného faktora, t.j. najmä z pôdy (a prírodných zdrojov), práce, reálneho kapitálu, peňazí, myšlienok[2]
 • výnos len z výrobných faktorov pôda alebo reálny kapitál[2]
 • (do začiatku 19. storočia len, ale dodnes stále ešte často:) pozemková renta (výnos len z používania výrobného faktora pôda, resp. pôda a iné prírodné zdroje s fixnou ponukou) [3]
 • čistá ekonomická renta (=ekonomická renta v užšom zmysle; t.j. výnos z/cena výrobného faktora, ktorého ponuka nie je [alebo takmer nie je] funkciou jeho ceny a je teda vo vzťahu k jeho cene fixná [alebo takmer fixná], inak povedané: cena výrobného faktora, ktorého ponuková cena je 0 [alebo je takmer 0]) a prípadne aj kvázi-renta[4]
 • tá časť výnosu z (t.j. ceny) výrobného faktora, ktorá presahuje ponukovú cenu (teda krivku ponuky) tohto výrobného faktora [5]
 • tá časť akéhokoľvek dôchodku, ktorá trvalo presahuje jeho zvyčajnú úroveň v dôsledku zvláštnych pomerov alebo vlastností jednotlivých výrobných faktorov[6]
 • zastarano: trvalý výnos, (trvalý) dôchodok vôbec [7]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. renta. In: Malá československá encyklopedie 5 Pom-S. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. s. 307.; Rentamt - Rentenbanken. in: Meyers Konversationslexikon; Brockhaus Enzyklopädie in 30 Bd.
 2. a b rent. In: The New Palgrave Dictionary of Economics 7 / edited by Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. ISBN 978-0-230-22643-2. s. 90-93.
 3. rent In: New Palgrave Dictionary of Economics, 2008; rent In: Enc. Britannica online
 4. rent In: New Palgrave Dictionary of Economics, 2008; rente in: Article Larousse; renta in: Ottův slovník naučný; rent in: Enc. Britannica online; Formování cen výrobních faktorů - teorie rozdělování
 5. rent in: Enc. Britannica online;, porov. „ekonomická renta“ podľa [1]
 6. renta In: Ottův slovník naučný
 7. renta In: Ottův slovník naučný; renta In: Příruční slovník jazyka českého