Rošáda (šach)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Rošáda je jediný ťah v šachu, keď hráč ťahá súčasne dvomi figúrkami. Ide o ťah kráľom a súčasne vežou. Rozlišuje sa malá rošáda, ak sa rošáda vykoná na strane veže kráľa alebo veľká rošáda na strane veže dámy. Účelom rošády je premiestniť kráľa do bezpečnejšej oblasti a zároveň vyvinúť vežu. Kráľ sa posúva o dve polia smerom k veži a veža sa premiestni na pole vedľa kráľa, na opačnú stranu, než na ktorej bola. Rošádu nemožno vykonať, ak je kráľ v šachu, ak by prechádzal cez ohrozené pole, ak by bol v šachu po vykonaní rošády, ak by bolo medzi kráľom a vežou obsadené pole alebo ak hráč kráľom alebo danou vežou už predtým ťahal.

Pri rošáde hráč musí najskôr ťahať kráľom a potom vežou. Ak by to urobil naopak, protivník môže tento ťah reklamovať a hráč by musel ťahať iba vežou. Premiestnenie oboch figúr súčasne sa podľa pravidiel považuje za nemožný ťah, teda ťah proti pravidlám. Malá rošáda má notačnú značku O-O, veľká O-O-O.

abcdefgh
8
e8 čierny Kráľ
a1 biely Veža
e1 biely Kráľ
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Postavenie pred veľkou rošádou
abcdefgh
8
e8 čierny Kráľ
c1 biely Kráľ
d1 biely Veža
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Postavenie po veľkej rošáde
abcdefgh
8
e8 čierny Kráľ
e1 biely Kráľ
h1 biely Veža
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Postavenie pred malou rošádou
abcdefgh
8
e8 čierny Kráľ
f1 biely Veža
g1 biely Kráľ
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Postavenie po malej rošáde
abcdefgh
8
e8 čierny Kráľ
a1 biely Veža
b1 biely Jazdec
e1 biely Kráľ
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Medzi kráľom a vežou je jazdec, nie je možné vykonať rošádu
abcdefgh
8
e8 čierny Kráľ
g4 čierny Strelec
a1 biely Veža
e1 biely Kráľ
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Kráľ by prechádzal cez ohrozené pole d1, nie je možné vykonať rošádu