Rovnosť (matematika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Rovnosť v matematike znamená, že dve veličiny sú rovnaké, v prípade dvoch čísiel alebo počtových výrazov sa zapisuje:

a = b čo čítame a sa rovná b, znak = sa nazýva znak rovnosti.

1+ 5 = 2 . 3

Počtový výraz naľavo od znaku rovnosti sa nazýva ľavá strana rovnosti a označujeme ju písmenom Ľ, počtový výraz napravo od znaku rovnosti sa nazýva pravá strana rovnosti a označujeme ju písmenom P.

V rovnosti 1 + 5 = 2.3 tvorí výraz 1 + 5 ľavú stranu rovnosti, výraz 2.3 pravú stranu rovnosti. Stručne zapisujeme Ľ = 1 + 5, P = 2.3.

Rovnosť dvoch výrazov sa nazýva "rovnica"