SAP ERP

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu SAP pozri SAP.

SAP ERP (skratka z SAP Enterprise Resource Planning; do decembra 2003 SAP R/3; 2004 – 2007 mySAP ERP) je hlavný produkt nemeckej softvérovej firmy SAP AG, ktorý predáva od roku 1993. Je koncipovaný ako celopodnikový informačný systém.

Je nový pojem, ktorý zastrešuje IPIS/IT. ERP systémy umožňujú v rámci informačnej štruktúry podniku riadiť široký rozsah aktivít, sú nástrojom znižovania nákladov a zefektívňovania celého reprodukčného procesu, umožňujú manažérom príjmať kvalifikovanejšie rozhodnutia.

- sú systémy na plánovanie podnikových zdrojov. Umožňujú riadiť široký rozsah aktivít, sú nástrojom na znižovanie nákladov podniku. Malé a stredné podniky majú pri zavádzaní IS určité špecifiká oproti veľkým podnikom. Chýba im organizačná zložka zabezpečujúca technické a programové vybavenie, dávajú prednosť jednorázovému nákupu pred strategickým plánovaním nákupu hardwéru a softwéru. Systémy musia v malých podnikoch pokryť tieto oblasti: účtovníctvo, pokladňu, fakturáciu, mzdy a personalistiku, evidenciu IM, bankové účty, knihu jázd, cestovné príkazy… (pozri kniha).

Zabezpečujú tieto funkcie v malých a stredných podnikoch: marketing podniku, manažérsku nadstavbu (súhrnné informácie o stave podniku), správu databáz a riešenie špeciálnych požiadaviek konkrétneho podniku.

Cena ekon. inform. systému pozostáva z týchto komponentov: 1) Cena databázového softwéru 2) Cena licencie 3) Cena za jednotlivé moduly 4) Cena za aktualizáciu a údržbu systému 5) Cena za hotline 6) Cena za špeciálne požiadavky používateľa

Kategórie ekonomických informačných systémov A) Najnižšia cenová kategória – tvoria ju systémy, ktoré vznikajú tak, že pôvodný účtovnícky software sa doplní… Cena od 50 – 300 tisic SK (Abra Gold, Microsoft Money, Compeko, Book – Keeper) B) V strednej kategórii sa veľmi často etablujú slovenské a české firmy s dlhšou (viac ako 5-ročnou) tradíciou na domácom trhu a s dobrým inovačným potenciálom. Cena sa pohybuje okolo 300 tisíc – 2 mil.(SPIN, ESO, Bílý motýl, Merlin, Noris) C) Najvyššia kategória – tvoria ju systémy medzinárodných spoločností s dlhoročnou reputáciou, skúsenosťami a silnou vývojarskou základňou. Cena systému začína na hranici 2 mil. Sk a môže presiahnúť 5 mil. Sk (SAP R/3, Scala, Oracle Financials, Protagon, RIS 2000, Movex, Concords XAL)

Ekonomické systémy budúcej generácie - sú založené na webovských technológiách (Intranet, Extranet)

Výber ekonomického systému pre malé a stredné podniky Možnosti - leasing – rozloženie platby na dlhé čas. obdobie - koncepcia ASP (Application Service Provider) – aplikácie aj dáta sú uložené na veľkom serveri poskytovateľa už nielen komunikačných ale aj aplikačných služieb. Používateľ k systému pristupuje cez internet a platí za služby.

Výhody a nevýhody SAP ERP[upraviť | upraviť zdroj]

Výhody

  • umožňuje jednoduché globálne integrácie(výmene kurzy, jazyky a pod.)
  • aktualizáciu stačí vytvoriť raz a bude implementovaná v celej spoločnosti
  • poskytuje informácie v reálnom čase, čo znižuje počet chýb
  • vytvára efektívnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov
  • predajcovia majú znalosti a skúsenosti o tom, ako najlepšie vytvoriť a zaviesť systém
  • užívateľské rozhranie je plne prispôsobiteľné

Nevýhody

  • pre firmy s počtom zamestnancov menej ako 1000 je plne funkčný SAP ERP drahý a nerentabilný
  • úpravy systému môžu byť pomerne drahé pri zmene modelu
  • návratnosť môže byť príliš dlhá
  • zložitá implementácia a riziko neúspechu projektu