SAP ERP

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu SAP pozri SAP.

SAP ERP (skratka z SAP Enterprise Resource Planning; do decembra 2003 SAP R/3; 2004 – 2007 mySAP ERP) je hlavný produkt nemeckej softvérovej firmy SAP AG, ktorý predáva od roku 1993. Je koncipovaný ako celopodnikový informačný systém.

Je nový pojem, ktorý zastrešuje IPIS/IT.

ERP systémy umožňujú v rámci informačnej štruktúry podniku riadiť široký rozsah aktivít, sú nástrojom znižovania nákladov a zefektívňovania celého reprodukčného procesu, umožňujú manažérom príjmať kvalifikovanejšie rozhodnutia.

ERP systémy sú systémy na plánovanie podnikových zdrojov. Umožňujú riadiť široký rozsah aktivít, sú nástrojom na znižovanie nákladov podniku. Malé a stredné podniky majú pri zavádzaní IS určité špecifiká oproti veľkým podnikom. Chýba im organizačná zložka zabezpečujúca technické a programové vybavenie, dávajú prednosť jednorazovému nákupu pred strategickým plánovaním nákupu hardwéru a softwéru. Systémy musia v malých podnikoch pokryť tieto oblasti: účtovníctvo, pokladňu, fakturáciu, mzdy a personalistiku, evidenciu IM, bankové účty, knihu jázd, cestovné príkazy,...

Zabezpečujú tieto funkcie v malých a stredných podnikoch: marketing podniku, manažérsku nadstavbu (súhrnné informácie o stave podniku), správu databáz a riešenie špeciálnych požiadaviek konkrétneho podniku.

Cena ekon. inform. systému pozostáva z týchto komponentov:

1) Cena databázového softvéru

2) Cena licencie

3) Cena za jednotlivé moduly

4) Cena za aktualizáciu a údržbu systému

5) Cena za hotline

6) Cena za špeciálne požiadavky používateľa

Kategórie ekonomických informačných systémov

 • Najnižšia cenová kategória – tvoria ju systémy, ktoré vznikajú tak, že pôvodný účtovnícky software sa doplní… Cena od 1 660 – 9 960 EUR (Abra Gold, Microsoft Money, Compeko, Book – Keeper)
 • V strednej kategórii sa veľmi často etablujú slovenské a české firmy s dlhšou (viac ako 5-ročnou) tradíciou na domácom trhu a s dobrým inovačným potenciálom. Cena sa pohybuje okolo 9 960 – 66 400 EUR (SPIN, ESO, Bílý motýl, Merlin, Noris)
 • Najvyššia kategória – tvoria ju systémy medzinárodných spoločností s dlhoročnou reputáciou, skúsenosťami a silnou vývojarskou základňou. Cena systému začína na hranici 66 400 EUR a môže presiahnúť 166 000 EUR (SAP R/3, Scala, Oracle Financials, Protagon, RIS 2000, Movex, Concords XAL.)

Ekonomické systémy budúcej generácie - sú založené na webovských technológiách (Intranet, Extranet)

Výber ekonomického systému pre malé a stredné podniky Možnosti

-leasing – rozloženie platby na dlhé čas. obdobie

-koncepcia ASP (Application Service Provider) – aplikácie aj dáta sú uložené na veľkom serveri poskytovateľa už nielen komunikačných ale aj aplikačných služieb. Používateľ k systému pristupuje cez internet a platí za služby.

Výhody a nevýhody SAP ERP[upraviť | upraviť zdroj]

Výhody

 • umožňuje jednoduché globálne integrácie (výmene kurzy, jazyky a pod.)
 • aktualizáciu stačí vytvoriť raz a bude implementovaná v celej spoločnosti
 • poskytuje informácie v reálnom čase, čo znižuje počet chýb
 • vytvára efektívnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov
 • predajcovia majú znalosti a skúsenosti o tom, ako najlepšie vytvoriť a zaviesť systém
 • užívateľské rozhranie je plne prispôsobiteľné

Nevýhody

 • pre firmy s počtom zamestnancov menej ako 1000 je plne funkčný SAP ERP drahý a nerentabilný
 • úpravy systému môžu byť pomerne drahé pri zmene modelu
 • návratnosť môže byť príliš dlhá
 • zložitá implementácia a riziko neúspechu projektu