Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti (MSS) bol vedecký časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Mal odborno-vzdelávaciu a kultúrno osvetovú funkciu. MSS sa prostredníctvom neho snažila rozšíriť kultúrne povedomie a záujem o prírodu, národnú vedu a dejiny Slovenska širším vrstvám obyvateľstva.

Zborník začal vychádzať v roku 1896 a jeho vydávanie pokračovalo až do roku 1951, kedy zanikol. V tomto čase bol Sborník MSS jediným vlastivedným vedecko-organizačným periodikom na Slovensku. Obsah jednotlivých čísel bol v súlade so zameraním MSS, ktorej činnosť bola zameraná najmä na národopis a archeológiu.

V redakcii a medzi autormi boli najvýznamnejšie osobnosti vtedajšej slovenskej vedy.[1]

Vydávanie Zborníka MSS bolo opäť obnovené v roku 1997.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. MRUŠKOVIČ, Štefan. Múzejníctvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. S. 254.