Muzeálna slovenská spoločnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Muzeálna slovenská spoločnosť (MSS) bola vedecká spoločnosť založená v roku 1893 v Martine.

V roku 1895, kedy začala svoju činnosť, sa prvým predsedom stal katolícky kňaz Andrej Kmeť, ktorý sa zaslúžil o jej aktívnu činnosť. Združovala záujemcov o zbieranie, zhromažďovanie, odborné opatrovanie a sprístupňovanie pamiatok materiálnej a duchovnej kultúry Slovákov. Hlavnými cieľmi spoločnosti boli založenie národného múzea, knižnice a organizovanie výskumnej vlastivednej a muzeologickej činnosti. Nahrádzala tiež činnosť zrušenej Matice slovenskej. Založila Slovenské národné múzeum a jeho správcovia boli poverení vedením múzea práve vedením MSS. Prvé priestory, kde MSS sprístupnila svoje zbierky, boli ešte na pôde Národného domu, neskôr v roku 1908 bola verejnosti sprístupnená prvá budova Slovenského národného múzea postavená z korunovej zbierky. Jej otvorenia sa Andrej Kmeť už nedožil.

Vydávala periodiká Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, na ktorý nadviazal poradím ročníkov Zborník Slovenského národného múzea.

Po roku 1918 sa jej činnosť prelínala s činnosťou novozaloženej Matice slovenskej a Slovenského národného múzea. Až do roku 1948 spravovala Slovenské národné múzeum v Martine, kedy bolo toto múzeum poštátnené. V roku 1960 bola zrušená, pričom jej muzeálne zbierkové fondy boli už vo fondoch Slovenského národného múzea v Martine, archívne fondy boli zaradené prevažne do Štátneho slovenského ústredného archívu v Bratislave, menšia časť do iných štátnych archívov.

Predsedovia Muzeálnej slovenskej spoločnosti[upraviť | upraviť zdroj]