Sebestačnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sebestačnosť môže byť:

  • nepotrebnosť cudzej pomoci, skutočnosť, že si niekto/niečo vystačí sám, nezávislosť
  • schopnosť organizmu (najmä človeka) uspokojovať svoje základné životné potreby, pozri sebestačnosť (organizmus)
  • hospodárska a finančná uzavretosť štátu (a podobnej jednotky), jeho nezávislosť od ekonomiky iných štátov, synonymum: autarkia, pozri autarkia (politika)
  • zriedkavo: autarkia (filozofia)

Podobný je pojem autarkia.

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.