Preskočiť na obsah

Sekularizácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sekularizácia alebo zosvetštenie môže byť:

 • všobecne:
  • vytláčanie náboženského vplyvu z ľudskej činnosti, najmä oddeľovanie cirkví od verejného života, pozri sekularizácia (sociológia náboženstva)
  • nahradenie náboženských funkcií svetskými inštitúciami, najmä oddeľovanie cirkví od štátnych štruktúr a inštitúcií
  • nahradenie náboženských názorov ateistickými názormi
  • modernizácia náboženstva v tom zmysle, že prechádza z inštitucionálnej roviny do individuálnej roviny
 • prevod cirkevného majetku na štát alebo inú necirkvenú inštitúciu alebo jeho zrušenie, synonymum: ekonomická sekularizácia, pozri ekonomická sekularizácia
 • odškodnenie svetských ríšskych kniežat za straty území na ľavom brehu Rýna (1801), pozri sekularizácia (ríšske kniežatá)
 • v cirkevnom práve: povolenie rádovým duchovným prestúpiť do svétského kléru, pozri sekularizácia (cirkevné právo)
 • odlúčenie školstva od cirkvi, synonymum: laicizácia školy, sekularizácia školstva, pozri sekularizácia školstva
 • oddelenie činnosti kresťanských politických strán od priamej väzby na cirkev v 20. storočí, synonymum: politická sekularizácia, pozri politická sekularizácia
 • oddelenie vedeckej a inej duchovnej činnosti od cirkví, ktoré prebieha od čias osvietenstva, synonymum: duchovná sekularizácia, pozri duchovná sekularizácia
 • prechod pojmov a predstáv z primárne náboženského do všeobecnejšieho kontextu najmä filozie a podobne (napr. raj, hriech, apokalypsa)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.