Senior (rozlišovacia stránka)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Senior môže byť:

  • starší človek, pozri senior
  • osoby rovnakého mena, ktoré odlišujú otca od syna s rovnakým menom a priezviskom genealogické prípony: sen./jun.
  • starší partner spoločnosti, pozri Senior partner
  • vedúci manažér, okrem pracovného titulu vedúcej pozície, ktorý si vyžaduje niekoľko rokov odbornej praxe, pozri Senior manažér
  • oficiálny titul pre vyšších duchovných protestantský cirkví, ktorý stojí v čele diecézy alebo seniorátu (administratívna jednotka cirkvi), pozri Senior (cirkev)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.