Server Side Includes

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Server Side Includes (skrátene SSI) je jednoduchý webový skriptovací jazyk, ktorý sa vykonáva na strane servera tesne pred odoslaním stránky užívateľovi. SSI patrí k najstarším skriptovacím jazykom.

Používa sa hlavne na skladanie jednej stránky z rôznych menších častí.

Súbory SSI majú prípony .shtml,.shtm,.stm,.inc,.ssi

Výhodou SSI je, že sa do HTML kódu zapisuje v tvare HTML komentára, teda medzi značky . Preto, ak nie je SSI na serveri podporované, ostanú SSI príkazy v stránke jednoducho zakomentované.

Najčastejšie používaný príkaz SSI je na vkladanie určitého obsahu do stránky.

<!--#include virtual="vkladany-subor.inc" -->

SSI dokáže spolupracovať s databázou ODBC.

Najčastejšie používané príkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Príkaz Parametre Opis Príklad
include file, direct or virtual Najčastejšie používaný príkaz v SSI. Umožňuje vloženie obsahu jedného dokumentu do iného. Pri používaní parametra FILE sa definuje cesta relatívne k ceste dokumentu. Pri používaní parametra VIRTUAL sa cesta definuje relatívne ku koreňovému adresáru dokumentu. <!--#include virtual="menu.html" -->
include file or virtual Rovnaká funkcia ako predošlý riadok. Pomocou parametru VIRTUAL je možné vkladať do stránky aj skripty iných programovacích jazykov – PHP, Perl, Java, ColdFusion, CGI… <!--#include virtual="menu.php" -->
or
<!--#include file="obsah.html" -->
exec cgi or cmd Pomocou EXEC (skratka od EXECUTE – vykonať) sa dajú na serveri spúšťať rôzne príkazy. Práve EXEC býva u väčšiny hostingov z bezpečnostných dôvodov zakázaný. <!--#exec cgi="/cgi-bin/skript.pl" -->
or
<!--#exec cmd="ls -l" -->
echo var Vypísanie premennej na stránku. Tento príkaz funguje rovnako ako príkaz ECHO napríklad v PHP. Môžeme buď obsah premennej definovať my, ale použijeme niektorú so serverových premenných. Medzi serverové premenné patrí napríklad HTTP_USER_AGENT, LAST_MODIFIED, HTTP_ACCEPT, REMOTE_ADDR, DOCUMENT_URI, DOCUMENT_NAME, DATE_LOCAL a niekoľko desiatok ďalších. <!--#echo var="DATE_LOCAL" -->
config timefmt, sizefmt, or errmsg Pomocou CONFIG môžeme upresniť a zmeniť spôsob zobrazovania údajov na obrazovku inak ako sú defaultne nastavené. SSI ponúka veľmi rozsiahlu modifikáciu výpisu údajov. <!--#config timefmt="%y %m %d" -->
or
<!--#config sizefmt="bytes" -->
or
<!--#config errmsg="Žiaľ, príkaz sa nevykonal" -->
flastmod or fsize file or virtual SSI dokáže na jednoduchej úrovni pracovať aj so súbormi – zistenie veľkosti súboru, posledná úprava súboru… SSI nedokáže do súborov zapisovať <!--#flastmod virtual="index.html" -->
or
<!--#fsize file="skript.pl" -->
printenv   PRINTENV vypíše na obrazovku všetky údaje o serveri, prehliadači užívateľa, čase, dátume, IP adresách, dokumente v ktorom sa príkaz nachádza… <!--#printenv -->

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]