Shaker sort

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Shaker sort je stabilný triediaci algoritmus s asymptotickou zložitosťou O(n^2). Shakersort je vylepšením bubble sortu.

Princíp[upraviť | upraviť zdroj]

Shaker sort na rozdiel od bubble sortu neradí pole iba jedným smerom, ale oboma. Každá interakcia algoritmu sa teda skladá z dvoch častí - v prvej časti stúpa najmenší člen na začiatok a pri druhej časti klesá najväčší člen na koniec. Týmto postupom sa zamedzí nedostatku bubble sortu tzv. problému korytnačiek a zajacov, ktorý spočíva v tom, že vysoké hodnoty sa dostanú na koniec poľa rýchle zatiaľ čo tie nízke postupujú na začiatok veľmi pomaly.

Algoritmus[upraviť | upraviť zdroj]

Toto je kód v niekoľkých programovacích jazykoch:

Java[upraviť | upraviť zdroj]

public static void shakerSort(int[] array) {
  for (int i = 0; i < array.length/2; i++) {
    boolean swapped = false;
    for (int j = i; j < array.length - i - 1; j++) {
      if (array[j] < array[j+1]) {
        int tmp = array[j];
        array[j] = array[j+1];
        array[j+1] = tmp;
        swapped = true;
      }
    }
    for (int j = array.length - 2 - i; j > i; j--) {
      if (array[j] > array[j-1]) {
        int tmp = array[j];
        array[j] = array[j-1];
        array[j-1] = tmp;
        swapped = true;
      }
    }
    if(!swapped) break;
  }
}

C++[upraviť | upraviť zdroj]

void shakerSort(int array[], int size) {
  for (int i = 0; i < size/2; i++) {
    bool swapped = false;
    for (int j = i; j < size - i - 1; j++) { //tam
      if (array[j] < array[j+1]) {
        int tmp = array[j];
        array[j] = array[j+1];
        array[j+1] = tmp;
        swapped = true;
      }
    }
    for (int j = size - 2 - i; j > i; j--) { //a zpatky
      if (array[j] > array[j-1]) {
        int tmp = array[j];
        array[j] = array[j-1];
        array[j-1] = tmp;
        swapped = true;
      }
    }
    if(!swapped) break; //zarazka (pokud nebylo prohozeno, je serazeno)
  }
}

C#[upraviť | upraviť zdroj]

public static void ShakerSort(int[] array)
{
  for (int i = 0; i < array.Length / 2; i++)
  {
    bool swapped = false;
    for (int j = i; j < array.Length - i - 1; j++)
    {
      if (array[j] < array[j + 1])
      {
        int tmp = array[j];
        array[j] = array[j + 1];
        array[j + 1] = tmp;
        swapped = true;
      }
    }
    for (int j = array.Length - 2 - i; j > i; j--)
    {
      if (array[j] > array[j - 1])
      {
        int tmp = array[j];
        array[j] = array[j - 1];
        array[j - 1] = tmp;
        swapped = true;
      }
    }
    if (!swapped) break;
  }
}

Pascal[upraviť | upraviť zdroj]

procedure ShakeSort(var X : ArrayType; N : integer);
var
 L,
 R,
 K,
 J : integer;
begin
 L := 2;
 R := N;
 K := N;
 repeat
  for J := R downto L do
   if (X[J] < X[J - 1]) then
    begin
     Swap(X[J], X[J - 1]);
     K := J
    end;
  L := K + 1;
  for J := L to R do
   if (X[J] < X[J - 1]) then
    begin
     Swap(X[J], X[J - 1]);
     K := J
    end;
  R := K - 1;
 until L >= R
end;
procedure Swap(var X, Y : integer);
var
 Temp : integer;
begin
 Temp := X;
 X := Y;
 Y := Temp
end;

VisualBasic.NET[upraviť | upraviť zdroj]

Public Sub ShakerSort(ByVal array() As Integer)
    For i As Integer = 0 To array.Length / 2
      Dim swapped As Boolean = False
      For j As Integer = i To array.Length - i - 2
        If (array(j) < array(j + 1)) Then
          Dim tmp As Integer = array(j)
          array(j) = array(j + 1)
          array(j + 1) = tmp
          swapped = True
        End If
      Next
      For j As Integer = array.Length - 2 - i To i + 1 Step -1
        If (array(j) > array(j - 1)) Then
          Dim tmp As Integer = array(j)
          array(j) = array(j - 1)
          array(j - 1) = tmp
          swapped = True
        End If
      Next
    Next
  End Sub