Sion (Jeruzalem)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sion alebo (ak sa myslí pahorok, tak aj) vrch Sion či zastarano hora Sion (ďalšie varianty slova Sion pozri nižšie) je sídlo a/alebo pahorok často (konkrétne viac ako 150-krát) spomínané/-ný v Biblii. Výraz môže znamenať:

 • pôvodne: pevnosť na južnej časti východného kopca v Jeruzaleme, ktorú okolo roku 1000 pred Kr. dobyl biblický Dávid, t. j. tzv. Dávidovo mesto
 • neskôr: vrch/pahorok predstavovaný severnou časťou východného kopca v Jeruzaleme, t. j. Chrámová hora
 • dodnes: vrch/pahorok predstavovaný južnou častou západného (teda nie východného) kopca v Jeruzaleme (tento význam termínu vrch Sion vznikol ako dôsledok stáročia – presnejšie od 4. stor. po Kr. do 19. stor. – tradovanej chybnej lokalizácie vyššie spomínaného biblického Davidovho mesta)
 • v prenesenom význame:
  • v Biblii (aj inde):
  • v judaizme aj:
   • (Jeruzalem ako) miesto, kde sa dotýka Zem s nebom
   • (Jeruzalem ako) stred sveta
   • symbol oddanosti Bohu a eschatologickej pospolitosti "božieho ľudu"
  • v kresťanstve aj:
   • nebo, nebeský Jeruzalem
   • kresťanská cirkev
   • v niektorých kontextoch: chrám, kaplnka

Názvy[upraviť | upraviť zdroj]

 • vo všetkých slovenských (a niektorých českých) prekladoch Biblie a v niektorých odborných textoch: Sion
 • v niektorých slovenských (a českých) odborných textoch: Sión
 • v českom ekumenickom preklade Biblie: Sijón
 • po grécky: Ζιών - Zión alebo Σ(e)ιών - S(e)ión alebo Σεών - Seón
 • po latinsky: Zion alebo Sion
 • po hebrejsky: צִיּוֹן :
  • prepis podľa súčasnej výslovnosti hebrejčiny: Cion (iný prepis: Cijon)
  • odborný prepis podľa tiberiadskej výslovnosti: ṣiyyôn (resp. ṣijjôn) alebo ṣîyôn (resp. ṣîjôn), slovenský prepis podľa rovnakej výslovnosti: Sijjón
  • slovenský prepis podľa predpokladanej výslovnosti v biblických časoch: Cijjón

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • Zion/Ziontheologie in: bibelwissenschaft.de [1]
 • Botterweck G., J. et al.: Theological Dictionary of the Old Testament, vol. 12, 2003
 • Zion in: Cancik, H. et al. (eds.): Der Neue Pauly, zv. 15/3, 2003
 • Sion in: Oxford English Dictionary, Second Edition, with Additions Series, 2009
 • tsiyyon in: bibelhub [2]
 • slovenský ekumenický, katolícky, evanjelický a Roháčkov preklad Biblie, český ekumenický preklad Biblie, Kralická Biblia
 • Sión. In: Malá československá encyklopedie V Pom-S. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. s. 634.