Slavomír Ondrejovič

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Slavomír Odrejovič
slovenský jazykovedec
Narodenie17. apríl 1946 (77 rokov)
Lučenec, Česko-Slovensko

Slavomír Ondrejovič (* 17. apríl 1946, Lučenec) je slovenský jazykovedec. Bol riaditeľom Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave.

Venuje sa všeobecnej jazykovede, sociolingvistike, syntaktickej a lexikálnej sémantike, fonetike a ortoepii, jazykovednej historiografii a encyklopedistike. Prekladá najmä z nemčiny.

Knižné publikácie (výber)[upraviť | upraviť zdroj]

  • Ondrejovič, Slavomír: Medzi slovesom a vetou: problémy slovesnej konverzie (Bratislava: Veda, vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, 1989)
  • Mistrík, Jozef a kol. (S. Ondrejovič člen kolektívu autorov, autor 294 hesiel): Encyklopédia jazykovedy (Bratislava: Obzor 1993)
  • Ondrejovič, Slavomír: Sedem a pol: zápisky z tzv. vedeckej turistiky (Bratislava: Veda, 2006)
  • Ondrejovič, Slavomír (ed.): Hovorená podoba spisovnej slovenčiny (Bratislava: Veda, 2007)
  • Ondrejovič, Slavomír: Jazyk, veda o jazyku, societa: sociolingvistické etudy (Bratislava: Veda, 2008)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]