Slovenská národná rada (1848 – 1849)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Verzia z 09:58, 20. september 2008, ktorú vytvoril 91.127.84.119 (diskusia)

Prvá Slovenská národná rada bol vrcholný národný orgán, ktorý vytvorili vo Viedni 15.-16. 9. 1848 (pamätná tabuľa pri Karlskirche) pod vedením Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu. Organizovala Slovenské povstanie (1848-1849) v rámci revolúcie 1848/49, ako aj výkonnú moc na územiach Slovenska obsadených spojenými slovensko-rakúskymi jednotkami v boji proti Maďarom. Bola prvým slovenským národným reprezentačným politickým orgánom.

Na území Slovenska prvá Slovenská národná rada po prvý raz zasadala v dome pani Anny Koléniovej na Myjave. 19. septembra 1848 sa tam v rámci tzv. prvej dobrovoľníckej výpravy (z Viedne cez Moravu na Slovensko) konalo prvé národné zhromaždenie Slovákov, na ktorom bola ústami Ľudovíta Štúra vyhlásená nezávislosť národa slovenského na Uhorsku. Toto nezávisle spravované územie však bolo obmedzené len na okolie Myjavy a po niekoľkých dňoch boli dobrovoľníci (dočasne) porazení.

Po potlačení revolúcie orgán na jeseň 1849 zanikol.