Slovenský plynárenský priemysel

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Súradnice: 48°08′39″S 17°08′19″V / 48,144075°S 17,138519°V / 48.144075; 17.138519

Slovenský plynárenský priemysel
Právna forma akciová spoločnosť
Odvetvie plynárenstvo
Založená 1. júl 2001
Sídlo Bratislava, Slovensko
Vedenie Štefan Šabík, predseda predstavenstva
Priemysel energetika
Zamestnancov 1434 k 31. 12. 2009
Dcérske spoločnosti eustream
SPP – distribúcia, a. s.
Vlastník 100% Slovenská republika od 2014
Webová stránka www.spp.sk
Sídlo na Mlynských nivách 44/a v Bratislave

Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (skrátene SPP; 1989 - 2001 Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik, 1977 - 1988 Naftový a plynárenský priemysel, koncern, 1972 - 1977 VHJ Slovenské plynárenské a naftové podniky, 1970 - 1972 VHJ Slovenské plynárenské závody) je nadnárodná energetická akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave. Zameriava sa na nákup a predaj zemného plynu na území Slovenska, Česka a Rakúska.

Súčasní akcionári[upraviť | upraviť zdroj]

Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom národného majetku (100 %).[1] Slovenská republika so spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. (bývalým vlasníkom) sa dohodli na urovnaní akcionárskych vzťahov, na základe ktorého je FNM jediným akcionárom materskej spoločnosti SPP, ktorá sa venuje predaju energií.

Dcérske podniky[upraviť | upraviť zdroj]

Významné dcérske podniky sú stopercentné dcéry eustream, a. s., SPP – distribúcia, a. s. a čiastočné dcéry Nafta, a. s. a Pozagas, a. s., ktoré sa venujú skladovaniu zemného plynu v podzemných zásobníkoch na Slovensku. Podrobnosti pozri nižšie v sekcii Dejiny.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 1945 bolo znárodnených 7 samostatných slovenských plynární, ktoré sa zlúčili do jedného podniku Slovenské plynárne, n. p. so sídlom v Bratislave.

Po nástupe komunistického režimu boli v roku 1951 plynárenské závody v celej ČSR priamo podriadené "Hlavnej správe plynární" pri Ministerstve palív a energetiky v Prahe ako súčasť jednotného energetického systému celej ČSR. V rámci formovania tzv. výrobno-hospodárskych jednotiek (VHJ) vznikla v roku 1958 samostatná VHJ Združenie plynární so sídlom v Prahe. V roku 1965 bolo Združenie plynární zrušené a nahradené celoštátnym trustom Československé plynárenské podniky Praha.

V roku 1970 bolo slovenské plynárenstvo opäť osamostatnené vytvorením samostatnej výrobno-hospodárskej jednotky Slovenské plynárenské závody Bratislava. V rámci nej vznikli v roku 1971/1972 tri krajské plynárenské národné podniky - Západoslovenské plynárenské závody, Stredoslovenské plynárenské závody a Východoslovenské plynárenské závody.

Koncom roka 1970 bol k Slovenským plynárenským závodom pripojený ťažobno-priemyselný podnik Nafta Gbely. V roku 1972 boli k Slovenským plynárenským závodom pripojené aj Moravské naftové doly Hodonín a Slovenské plynárenské závody boli premenované na výrobno-hospodárska jednotka „Slovenské plynárenské a naftové podniky“. Táto výrobno-hospodárska jednotka bola v roku 1977 transformovaná na koncern „Naftový a plynárenský priemysel“.

K 1. januáru 1989 bol koncern Naftový a plynárenský priemysel transformovaný na Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik. K 1. aprílu 1990 boli od podniku odčlenené štátne (neskôr súkromné) podniky Nafta Gbely (od 1992 NAFTA, a. s.) a Moravské naftové doly Hodonín.

V roku SPP a NAFTA, a. s. založili spoločnosť POZAGAS, a. s. v Malackách za účelom výstavby a prevádzky podzemného zásobníka zemného plynu „Láb 4. stavba“. V roku 1994 do spoločnosti kapitálovo vstúpila francúzska plynárenská spoločnosť Gaz de France, ale spoločnosť je dodnes jednou z dcér SPP.

V roku 2000 sa SPP stala majoritným (ale nie jediným) akcionárom NAFTY, a. s., a NAFTA prešla rôznymi organizačnými zmenami. Okrem iného bola napríklad činnosť geológie odčlenená od NAFTY, a. s., a stala sa súčasťou SPP, š. p., odštepného závodu Výskum a vyhľadávanie nafty a plynu Bratislava.

V roku 2001 bol štátny podnik SPP transformovaný na akciovú spoločnosť, o rok neskôr štát predal 49 % akcií spoločnostiam Ruhrgas a Gaz de France.[1]

K 1. júlu 2006 boli v zmysle požiadaviek druhého energetického balíčka Európskej komisie od SPP právne odčlenené (tzv. unbundling) činnosti prepravy zemného plynu a distribúcie zemného plynu do stopercentných dcérskych spoločností, ktoré formálne vznikli už 10. decembra 2004:

  • eustream, a. s. (10.12.2004 - 2.1.2008 mala obchodné meno SPP – preprava, a. s.)[2] sa zaoberá tranzitom, teda prepravou zemného plynu cez slovenské územie.
  • SPP – distribúcia, a. s. sa zaoberá distribúciou zemného plynu medzi spotrebiteľov a správu plynárenskej distribučnej siete na Slovensku.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Ďalšie zdroje[upraviť | upraviť zdroj]