Preskočiť na obsah

Sociálna fóbia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Sociálna fóbia
Klasifikácia
MKCH-10F40.1 Sociálne fóbie (odkaz)

Pozri aj Medicínsky portál

Sociálna fóbia (alebo sociofóbia, sociálna úzkostná porucha; angl. social phobia, social anxiety disorder) je psychická porucha charakterizovaná silným strachom z jednej alebo viacero sociálnych situácií a spoločenského styku s inými ľuďmi.[1]:7

Klasifikácia podľa MKCH-10[2][upraviť | upraviť zdroj]

F40 Fóbicko-anxiózne poruchy

 • F40.1 Sociálne fóbie

Symptómy[upraviť | upraviť zdroj]

Symptómy sociálnej fóbie sa delia na:[1]:22

 • Fyziologické: napr. tras, potenie, červenanie, nauzea
 • Behaviorálne: napr. urýchlená reč, prešlapovanie, mlčanlivosť, odchádzanie z miesta
 • Subjektívne: napr. úzkosť vzbudzujúce myšlienky, pocity hnevu, strachu, bezmocnosti

Pre pacientov trpiacich sociálnou fóbiou je typické vyhýbavé správanie, postihnutí sa vyhýbajú spoločenským aktivitám všetkého druhu.[1]:23 Tento neprimeraný strach z kontaktu s ľuďmi môže spôsobiť aj upieranie si aktivít, ktoré by mali mať normálne relaxačný charakter (napr. navštevovanie kultúrnych podujatí) a rovnako spôsobuje ťažkosti s vykonávaním bežných záležitostí (napr. nakupovanie, cestovanie).[1]:23 Pri kontakte s ľudmi sa dá u pacienta spozorovať výrazné úzkostné správanie ako nepozeranie sa do očí, otáčanie hlavou do strán, hmýrenie sa na stoličke, obhrýzanie nechtov a pod.[1]:24 Pacient má rovnako tendenciu k odvádzaniu pozornosti od svojej osoby, únikovému správaniu a tzv. „zabezpečovaciemu správaniu“ (postihnutý chce predísť úzkosti napr. konzumáciou alkoholu).[1]:24 Charakteristické sú aj pocity menejcennosti a pre vyhýbanie sa kontaktu s ľuďmi je pacient náchylný k izolácii.[1]:24 Prítomné sú tiež tzv. „úzkostné automatické myšlienky“, t. j. myšlienky, ktoré chorému automaticky prechádzajú myslou a majú úzkostný charakter.[1]:29 Tieto myšlienky sú skreslené, nezodpovedajú faktom, navodzujú neprimeraný strach, no jedinec im plne verí.[1]:29

Diagnóza[upraviť | upraviť zdroj]

Diagnostické kritériá podľa MKCH-10[3][upraviť | upraviť zdroj]

 • Musí byť prítomný jeden z nasledujúcich príznakov:
  • Pacient má výrazný strach, aby nebol stredobodom pozornosti alebo aby sa nechoval trápnym a ponižujúcim spôsobom
  • Nápadne sa vyhýba situáciám, kde by bol stredobodom pozornosti alebo kde by mal strach z trápneho a ponižujúceho konania
 • Od začiatku poruchy sa musia prejaviť aspoň dva príznaky úzkosti v obávanej situácii (definované pod F40.0) spoločne aspoň s jedným z nasledujúcich príznakov:
  • červenanie alebo tras
  • strach zo zvracania
  • potreba alebo strach z močenia alebo defekácie
 • Závažná emočná úzkosť je vyvolaná príznakmi alebo vyhýbaním sa príznakom a jedinec si je vedomý, že sú prehnané alebo nezmyselné
 • Príznaky sa obmedzujú na obávané situácie alebo ich očakávanie, alebo v týchto situáciách prevažujú
 • Príznaky nevyplývajú z bludov, halucinácií a z iných porúch (ako napr. schizofrénia, afektívne poruchy a pod.)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d e f g h i PRAŠKO, Ján; HOLUBOVÁ, Michaela. Sociální fobie a její léčba. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2017. 250 s. ISBN 978-80-247-5841-1.
 2. Duševné poruchy a poruchy správania (MKCH-10) [online]. Bratislava: Národné centrum zdravotníckych informácií, [cit. 2023-07-27]. Dostupné online.
 3. Sociálna fóbia – štandardné diagnostické a terapeutické postupy [online]. Bratislava: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 2020-0-01, [cit. 2023-07-02]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]