Sociálny determinizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sociálny determinizmus je názor uznávajúci predurčenosť všetkého diania vzťahujúceho sa na hmotné zabezpečenie členov spoločnosti, na úpravy v nej, usporiadanie spoločenských vzťahov a popierajúci slobodu voľe. (opak indeterminizmus) Človeka tak ovplyvňuje sociálne prostredie, z ktorého pochádza.