Softvérová licencia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V počítačovom priemysle softvér, ktorý je chránený autorskými právami a licencovaný pod softvérovou licenciou, spadá v princípe do dvoch kategórii licenčných schém. Prvou kategóriou je licenčná schéma open source / slobodného softvéru, druhou je closed source / proprietárna licenčná schéma. Tieto dve schémy obsahujú ďalšie delenia.

Nie každý softvér je licencovaný, dokonca nie každý softvér je chránený autorskými právami. Softvér môže byť publikovaný bez sprievodnej licencie ako tzv. Licence-Free Software, avšak zostáva chránený autorskými právami a jeho distribúcia podlieha bežným zákonom o ochrane autorských práv, jeho predaj podlieha bežným zákonom o predaji. Softvér tiež môže byť uvoľnený do verejnej domény, kde nie je chránený autorskými právami - v takomto prípade časti softvérovej licencie o ochrane autorských práv sa neuplatňujú vôbec (avšak ostatné časti softvérovej licencie ostávajú aplikovateľné vrátane predaja takéhoto softvéru).

Licencie typu open source / slobodný softvér[upraviť | upraviť kód]

Licencie tohto typu dávajú používateľovi najväčšiu slobodu - obvykle používateľ môže zdrojový kód daného softvéru prezerať, upravovať a ďalej rozširovať (pod licenciou) softvér i zdrojový kód, dokonca aj upravený.

Rozdiel medzi „Licenciami open source“ a „Licenciami slobodného softvéru“ je veľmi malý a zvyčajne sú tieto pojmy vzájomne zameniteľné. Vo všeobecnosti sa za licenciu open source považuje taká licencia, ktorá by mala byť schválená iniciatívou Open Source Initiative, a za licenciu slobodného softvéru sa považuje licencia schválená nadáciou Free Software Foundation.

GNU General Public Licence[upraviť | upraviť kód]

GNU General Public Licence je populárna licencia, pod ktorou je napríklad licencované aj kernel Linuxu. Existuje verzia 1 (GPL 1), verzia 2 (GPL 2) a najnovšia verzia 3 (GPL 3). Často je užitočné vedieť, ktoré licencie sú kompatibilné s GNU General Public Licence, obzvlášť pre vývojárov je priam nevyhnutné poznať kompatibilitu s GPL, ak chce použiť dostupné softvérové 'bežnosti'.

Licencie kompatibilné s GPL 2[upraviť | upraviť kód]

Licencie nekompatibilné s GPL 2[upraviť | upraviť kód]

GPL má určité špeciálne požiadavky, na základe ktorých sa stáva kód pod licenciami nekompatibilným s GPL (t. j. nemôže byť potom licencovaný pod GPL).

Licencie typu closed-source / proprietárne licencie[upraviť | upraviť kód]

Licencie tohto typu dávajú používateľovi najmenšiu slobodu - obvykle používateľ nemôže zdrojový kód daného softvéru prezerať, nijak upravovať, ani žiadnym spôsobom tento softvér ďalej rozširovať.

Softvérová licencia sa chápe ako typ vlastníckej (proprietárnej) (platenej alebo bezplatnej) licencie ako aj vyhlásenie o zmluve medzi výrobcom a používateľom počítačového softvéru — niekedy nazývané Licenčná zmluva koncového používateľa (EULA) — ktoré špecifikuje rozsah povolenia, ktoré vlastník poskytuje používateľovi.

Softvér balený v škatuliach je väčšinou sprevádzaný licenčnou zmluvou koncového používateľa (EULA), ktorá je prezentovaná používateľovi niekedy na papieri, ale obvyklejšie v elektronickej forme počas inštalácie. Používateľ má možnosť túto zmluvu buď prijať alebo zamietnuť. Inštalácia softvéru je však podmienená tým, že používateľ danú zmluvu príjme a tým súhlasí, že bude dodržiavať jej podmienky.

Bezplatná licencia, closed source[upraviť | upraviť kód]

  • Free Solaris Binary License

Platená licencia, pozerateľný zdrojový kód[upraviť | upraviť kód]

  • "Shared Source" Microsoft-u

Platená licencia, closed source[upraviť | upraviť kód]

  • EULA Microsoft Windows

Multilicencia[upraviť | upraviť kód]

Multilicencia je určená pre použitie softvéru na viacerých počítačoch súčasne alebo na serveri pre viac pracovných staníc.

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]