Preskočiť na obsah

Sorbus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sorbus (lat.) môže byť v botanike:[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

 • rod z čeľade ružovité, ktorý sa po slovensky volá jarabina a ktorý má v závislosti od autora buď širšie vymedzenie (rod Sorbus v širšom zmysle) alebo užšie vymedzenie (rod Sorbus v užšom zmysle)[pozn 1], pričom ale niektorí autori tento rod vôbec neuznávajú a jeho obsah považujú za súčasť (podrod) rodu hruška (Pyrus), pozri jarabina (polymorfný rod) a jarabina (rod)
 • podrod (niekedy označovaný ako sekcia) vyššie uvedeného rodu Sorbus v širšom zmysle, pričom tento podrod spravidla obsahovo zodpovedá vyššie uvedenému rodu Sorbus v užšom zmysle (ale staršie niekedy zodpovedal rodu Cormus[13]), pozri jarabina (rod)
 • sekcia podrodu Sorbus uvedeného v predchádzajúcej odrážke, pozri pod jarabina (rod)
 • séria sekcie Sorbus uvedenej v prechádzajúcej odrážke, pozri pod jarabina (rod)

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Rod Sorbus v užšom zmysle (u niektorých autorov klasifikovaný ako podrod Sorbus rodu Sorbus v širšom zmysle) je len druh jarabina vtáčia a s ňou príbuzné mimoeurópske druhy, zatiaľ čo rod Sorbus v širšom zmysle zahŕňa okrem toho aj druhy mukyňa, oskoruša, brekyňa, mišpuľka a mnohé ďalšie a v minulosti napríklad aj dnešný rod arónia. V dávnejšej minulosti sa pod označením rod Sorbus v užšom zmysle, na rozdiel od dneška, niekedy myslel druh oskoruša (Sorbus domestica), čiže dnešný rod Cormus.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Phipps, James & Robertson, Kenneth & Smith, Paul & Rohrer, Joseph. (2011). A checklist of the subfamily Maloideae (Rosaceae). Canadian Journal of Botany. 68. 2209-2269. 10.1139/b90-288.
 2. Sennikov, A. N., & Kurtto, A. (2017). A phylogenetic checklist of Sorbus s.l. (Rosaceae) in Europe. Memoranda Societatis Pro Fauna Et Flora Fennica, 93, 1–78. Noudettu osoitteesta [1]
 3. VELEBIL, J. et al. Metodika managementu zdrojových lokalit stenoendemických druhů, jeřábu džbánského (Sorbus gemella) a jeřábu opominutého (Sorbus omissa), umožňující jejich ochranu Certifikovaná metodika č. 1/2021–057. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ, v. v. i.), Průhonice. 2021. S. 4 [2]
 4. ČERVENKA, Martin, et al. Slovenské botanické názvoslovie : rastlinná výroba. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 517 s. S. 430.
 5. Fay, M.F. and Rich, T.C.G. (2022), ROWANS, WHITEBEAMS AND SERVICE TREES. Curtis's Botanical Magazine, 39: 621-630. https://doi.org/10.1111/curt.12485
 6. RUSHFORTH, K. The Whitebeam problem, and a solution. In: Phytologia (Dec 21, 2018) 100(4)222
 7. Robertson, K. R., Phipps, J. B., Rohrer, J. R., & Smith, P. G. (1991). A Synopsis of Genera in Maloideae (Rosaceae). Systematic Botany, 16(2), 376
 8. MIČIETA, Karol; ZAHRADNÍKOVÁ, Eva; HRABOVSKÝ, Michal; ŠČEVKOVÁ, Jana. Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín. Prvé. vyd. V Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 339 s. ISBN 978-80-223-4403-6. S. 168.
 9. treesandshrubsonline.org, [cit. 2023-05-13]. Dostupné online.
 10. MANSFELD, Rudolf. Mansfeld's Encyclopedia of Agricultural and Horticultural Crops ((Except Ornamentals)). [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2001. 3641 s. ISBN 978-3-540-41017-1. S. 482, 486 a nasl..
 11. BEISSNER, L. Handbuch der Laubholz-Benennung. 1903. S. 192, 194 a nasl. [3]
 12. BECK-MANNAGETTA, Günther. Flora von Nieder-Österreich. [s.l.] : C. Gerold, 1890. 1508 s. Dostupné online. S. 708 (najmä pozn. pod čiarou).
 13. KOVANDA, M. Flower and Fruit Morphology of Sorbus in Correlation to the Taxonomy of the Genus. In: PRESLIA 1961, 33 : 1-16 [4]
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.