Jarabina (polymorfný rod)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jarabina (polymorfný rod)
(ms) Sorbus aria 12.jpg
Jarabina mukyňová; listy a zrelé plody (október)
Vedecká klasifikácia
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

V minulosti široko definovaný polymorfný rod jarabina[1][2] (Sorbus s.l.) bol na základe molekulárnych štúdií a nových fylogenetických poznatkov rozdelený na nové samostatné rody. Najväčší z nich, rod Sorbus s.s.jarabina, spolu s ostatnými novovytvorenými rodmi je teraz súčasťou tribusu Maleae, ktorý je je taxonomicky radený do čeľade ružovité (Rosaceae).[3][4][5]

Taxonomická poznámka[upraviť | upraviť zdroj]

Meno rodu Sorbus a jeho vymedzenie po prvýkrát definoval Linné v roku 1753. Do rodu vtedy zaradil len Sorbus aucupariajarabina vtáčia a Sorbus domesticajarabina oskorušová na základe morfologických znakov a ostatné druhy pridelil iným rodom. Už Linného súčasníci s ním nesúhlasili a rozširovali alebo zužovali pojem rodu Sorbus rozmanitým spôsobom. Vymedzenie rodu, ktorý sa zachoval po súčasnosť, zahŕňal veľmi rôznorodé druhy, čo sa systematici snažili vyriešiť jeho rozdelením do viacerých rodov, poddruhov a sekcií.[2]

Nové poznatky, získané na základe molekulárnych štúdií odhalili, že táto skupina nie je monofyletická.[5] Fylogenetický strom založený na kompletných chloroplastových genómoch niekoľkých taxónov v tribuse Maleae potvrdil, že Sorbus s.s. – jarabina, Aria – mukyňa, Cormus – oskoruša a Torminalis – brekyňa patria do rôznych kladov a že by sa mali považovať za samostatné taxóny.[3][4] K podobným záverom sa dospelo aj pri príprave a publikácii Atlasu Florae Europaeae.[5][6]

Zoznam rodov[upraviť | upraviť zdroj]

Pôvodné druhy zaradené v polymorfnom rode Sorbus s.l. – jarabina boli prerozdelené do nástupníckych rodov v tribuse Maleae.

Druhy rastúce na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

V zmysle Zásad, pravidiel a odporúčaní pre tvorbu a revíziu slovenského menoslovia siníc, rias, húb a rastlín, sa pri výbere národných mien v rámci toho istého rodu odporúča používať jednoznačné, tradičné slovenské (ľudové) mená.[20] Prehľad druhov, ktoré sa prirodzene vyskytujú na Slovensku[1][2][21] a ich zaradenie do nových rodov:

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Karol Mičieta, Eva Zahradníková, Michal Hrabovský, Jana Ščefková. Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín, s.168. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018. ISBN 978-80-223-4403-6.
 2. a b c Lýdia Bertová at al.. Flóra Slovenska IV/3, s.401-445. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 1992. ISBN 80-224-0077-7.
 3. a b Ulaszewski, B.; Jankowska-Wróblewska, S.; Świło, K.; Burczyk, J.. Phylogeny of Maleae (Rosaceae) Based on Complete Chloroplast Genomes Supports the Distinction of Aria, Chamaemespilus and Torminalis as Separate Genera, Different from Sorbus sp. [online]. MDPI AG, 4052 Basel, Switzerland, 2021-11-21, [cit. 2023-01-16]. Dostupné online. (anglicky)
 4. a b Tang, C., Chen, X., Deng, Y. et al.. Complete chloroplast genomes of Sorbus sensu stricto (Rosaceae): comparative analyses and phylogenetic relationships. [online]. BMC - BioMed Central, Plant Biology, Springer Nature, 2022-10-22, [cit. 2023-01-16]. Dostupné online. (anglicky)
 5. a b c Kurtto, A., Sennikov, A.N. & Lampinen, R. (eds.) 2018. Atlas Florae Europaeae.Distribution of Vascular Plants in Europe. 17. Rosaceae (Sorbus s. lato).. Helsinki : Helsinki University, Finland, 2018. ISBN 978-951-9108-18-6. (anglicky)
 6. Arto Kurtto, Alexander Sennikov, Raino Lampinen. Atlas Florae Europaeae, volume 17 (Rosaceae, Sorbus s.l.) [online]. Research Gate GmbH; Chausseestr. 20, 10115 Berlin, Germany, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 7. Alniaria Rushforth [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-19]. Dostupné online. (anglicky)
 8. Aria (Pers.) J.Jacq. ex Host [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-19]. Dostupné online. (anglicky)
 9. Cormus Spach [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-19]. Dostupné online. (anglicky)
 10. Hedlundia Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-19]. Dostupné online. (anglicky)
 11. Chamaemespilus Medik. [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-19]. Dostupné online. (anglicky)
 12. Karpatiosorbus Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-19]. Dostupné online. (anglicky)
 13. Majovskya Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-19]. Dostupné online. (anglicky)
 14. Micromeles Decne. [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-19]. Dostupné online. (anglicky)
 15. Normeyera Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-19]. Dostupné online. (anglicky)
 16. Scandosorbus Sennikov [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-19]. Dostupné online. (anglicky)
 17. Sorbus L. [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-19]. Dostupné online. (anglicky)
 18. Torminalis Medik. [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-19]. Dostupné online. (anglicky)
 19. Wilsonaria Rushforth [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-19]. Dostupné online. (anglicky)
 20. Kliment, J., Feráková, V., Goliašová, K., Hindák, F., Hindáková, A., Hodálová, I., Kochjarová, J., Kubinská, A., Lackovičová, A., Lizoň, P., Marhold, K. & Mártonfi, P. 2017. Zásady, pravidlá a odporúčania pre tvorbu a revíziu slovenského menoslovia siníc, rias, húb a rastlín. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 39, Suppl. 1: 1–79, S. 43
 21. Josef Dostál, Martin Červenka. Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín I. s.471-476. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. ISBN 80-08-00273-5.
 22. Majovskya ambigua (Michalet ex Decne.) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 23. Aria edulis (Willd.) M.Roem. [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 24. Sorbus aucuparia L. [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 25. Sorbus aucuparia subsp. aucuparia [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 26. Sorbus aucuparia subsp. glabrata (Wimm. & Grab.) Hedl. [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 27. Sorbus aucuparia subsp. lanuginosa (Kit.) Fritsch (This name is a synonym of Sorbus aucuparia subsp. aucuparia [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 28. Aria moravica (M.Lepší & P.Lepší) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 29. Hedlundia austriaca (Beck) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 30. Sorbus budaiana Kárpáti (This name is a synonym of Aria edulis) [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 31. Hedlundia buekkensis (Soó) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 32. Sorbus carpatica (Soó) Kárpáti (This name is a synonym of Aria edulis) [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 33. Hedlundia semipinnata (Borbás) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 34. Aria danubialis (Jáv.) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 35. Cormus domestica (L.) Spach [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 36. Karpatiosorbus dominii (Kárpáti) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 37. Karpatiosorbus futakiana (Kárpáti) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 38. Aria graeca (Lodd. ex Spach) M.Roem. [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 39. Hedlundia hazslinszkyana (Soó) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 40. Karpatiosorbus holubyana (Kárpáti) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 41. Normeyera hostii (J.Jacq. ex Host) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 42. Sorbus huljakii Kárpáti (This name is a synonym of Aria edulis) [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 43. Aria hungarica (Bornm.) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 44. Chamaemespilus alpina (Mill.) K.R.Robertson & J.B.Phipps [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 45. Scandosorbus intermedia (Ehrh.) Sennikov [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 46. Sorbus javorkae (Soó) Kárpáti (This name is a synonym of Aria danubialis) [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 47. Karpatiosorbus joannis (Kárpáti) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 48. Karpatiosorbus klasterskyana (Kárpáti) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 49. Karpatiosorbus kmetiana (Kárpáti) Sennikov & Kurtt [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 50. Karpatiosorbus magocsyana (Kárpáti) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 51. Normeyera margittaiana (Jáv.) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 52. Aria pannonica (Kárpáti) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 53. Hedlundia scepusiensis (Kovanda) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 54. Hedlundia hybrida (L.) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 55. Karpatiosorbus slovenica (Kovanda) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 56. Sorbus sooi (Soó) Soó (This name is a synonym of Aria danubialis) [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 57. Aria subdanubialis (Soó) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 58. Majovskya sudetica (Tausch) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 59. Aria thaiszii (Soó) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 60. Torminalis glaberrima (Gand.) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 61. Aria vajdae (Boros) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 62. Karpatiosorbus zertovae (Kárpáti) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)
 63. Aria zolyomii (Soó) Sennikov & Kurtto [online]. POWO - Plants of the World Online, Kew, [cit. 2023-01-18]. Dostupné online. (anglicky)