Spisovný jazyk

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Spisovný jazyk (z nem. Schriftsprache) alebo štandardný jazyk (z angl. standard language) alebo skrátene (spisovný) štandard alebo literárny jazyk (z rus. literaturnyj jazyk resp. franc. langue littéraire) môže byť:

Spisovný jazyk je v delení národného jazyka podľa Horeckého (a podobných deleniach) na spisovnú varietu (celonárodnú spisovnú formu) – štandardnú varietu (štandardnú spisovnú formu) –  subštandardnú varietu (subštandardnú spisovnú formu) [- nadnárečovú varietu (nadnárečovú formu)] – nárečovú varietu (nárečovú formu) [- a ako špecifickú skupinu jazyk umeleckej literatúry]:[3]

Spisovný jazyk alebo literárny jazyk je zriedkavo: písaný jazyk.

Literárny jazyk je jazyk umeleckej literatúry.

Štandardný jazyk je všeobecne: štandardne používaný či nastavený jazyk (aj programovací a podobne).

Nespisovný jazyk alebo neliterárny jazyk alebo neštandardný jazyk je vždy opak vyššie uvedených definícií, čiže všetky ostatné časti jazyka resp. všetky ostatné jazyky než je v definícii uvedené.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. slovenský jazyk. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 399.
  2. SIČÁKOVÁ, Ľuba. Fonetika a fonológia pre elementaristov. 1. vyd. Prešov : Náuka, 2002. 118 s. Dostupné online. ISBN 80-89038-15-8. S. 21.
  3. národný jazyk. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 291.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.