Správa (žurnalistika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Správa je základným žánrom spravodajstva. Správa je aktuálna, vecná, presná, úplná, spoľahlivá, včasná a citovo neutrálna informácia o udalosti alebo jave, ktorý prináša aspoň jeden doteraz neznámy fakt (alebo známy, ale vystupujúci v nových súvislostiach), pričom daný jav sa stal alebo nestal, stane alebo nestane. Správa môže byť krátka alebo rozvinutá. Má odpovedať na základné otázky „kto?, čo?, kedy?, kde?, ako? a prečo?“.

Faktograficky informačným postupom zaznamenáva v jazykovej a aj mimojazykovej podobe istý časopriestorový výsek skutočnosti. Ideálne obsahuje v minime textu maximum informácií.

Kompozícia[upraviť | upraviť zdroj]

Kompozičná štruktúra odpovedí na tieto otázky závisí od komunikačného zámeru; odpovede sa zoskupia podľa ich objektívnej dôležitosti, pričom sa uprednostní odpoveď, ktorá je pre udalosť najviac závažná alebo typická, resp. tá ktorú chce zdôrazniť autor správy.[1]

Druhy[upraviť | upraviť zdroj]


Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Bartošek, J.: Žurnalistika - Úvod do studia, FF UP v Olomouci, Olomouc 1991, s. 51-61.
  2. Osvaldová, B. – Halada J. a kol.: Encyklopedie praktické žurnalistiky, Libri, Praha 1999, s. 213-214.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Slančová, Daniela.: Praktická štylistika. Prešov, Slovacontact 1996. s. 139 ISBN 80-901417-9-X