Starohutský potok (prítok Novobanského potoka)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Starohutský potok je potok na Strednom Pohroní, v západnej časti okresu Žarnovica. Je to pravostranný prítok Novobanského potoka, meria 8,8 km a je tokom IV. rádu.

Pramení v Pohronskom Inovci, v podcelku Vojšín, južne od obce Veľká Lehota, juhovýchodne od kóty 720 m, v nadmorskej výške približne 655 m n. m. Najprv tečie severojužným smerom k osade Chotár, kde priberá pravostranný prítok z oblasti Loksovej lúky a tečie juhovýchodným smerom k osade Stará Huta. Tu priberá zľava Sklený potok (na ňom vznikol Starohutský vodopád) a z pravej strany priberá potok z osady Bukovina. Potom tečie východným smerom, pričom sa nevýrazne esovito stáča, zľava priberá prítok z juhozápadného svahu Sedlovej skaly (777,6 m n. m.) a sprava prítok (344,9 m n. m.) zo západného svahu Fircengu (682,0 m n. m.). Ďalej pokračuje štálovou oblasťou mesta Nová Baňa, zľava priberá prítok z juhozápadného svahu Viničného vrchu (665,0 m n. m.) a vstupuje do pohoria Vtáčnik, do podcelku Župkovská brázda, kde preteká intravilánom mesta Nová Baňa. Z ľavej strany ešte priberá prítok z juhovýchodného svahu Viničného vrchu, stáča sa na juhovýchod a priamo v centre mesta ústi v nadmorskej výške okolo 220 m n. m. do Novobanského potoka.