Stereotyp

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Stereotyp (gr.) je pevný, ustálený, nemenný stav, tvar, návyk, spôsob konania, reagovania a pod.

Sociálny stereotyp[upraviť | upraviť zdroj]

Sociálny stereotyp je stabilný súhrn predstáv, ktoré sa utvárajú vo vedomí na základe osobných životných skúseností aj pomocou rozmanitých informačných zdrojov. Cez prizmu sociálneho stereotypu sa vnímajú reálne predmety, vzťahy, udalosti a konajúce osoby.

Sociálne stereotypy sú neodlučiteľné komponenty individuálneho a masového vedomia. Vďaka nim dochádza k potrebnému skráteniu vnímania aj ďalších informačných a ideologických procesov vo vedomí, upevňuje sa pozitívna aj negatívna skúsenosť ľudí.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • KREKOVIČOVÁ, Eva: Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2005. 128 s. ISBN 80-969259-1-1
  • MANNOVÁ, Elena: Minulosť ako supermarket : Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska. Bratislava : Historický ústav SAV - Veda, vydavateľstvo SAV, 2019. 464 s. ISBN 978-80-224-1706-8

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.