Stopa (rytmická jednotka)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Dvojslabičné
ᐡ ¯jamb
¯ ᐡtrochej
¯ ¯spondej
Trojslabičné
ᐡ ᐡ ᐡtribrachys
¯ ᐡ ᐡdaktyl
ᐡ ¯ ᐡamfibrach
ᐡ ᐡ ¯anapest
ᐡ ¯ ¯bakchej
¯ ¯ ᐡantibakchej
¯ ¯ ¯molos
Viacslabičné
¯ ᐡ ᐡ ¯choriamb
¯ ᐡ ᐡ ¯ ᐡdaktylotrochej
Legenda
¯dlhá/prízvučná slabika
krátká/neprízvučná slabika

Stopa je najmenšia samostatná jednotka metra organizovaného vo verši. V nej vždy musí byť prítomný prvok, ktorý je nositeľom metrického impulzu. Stopa sa skladá z dvoch častí:

  • z ťažkej doby (označovanej znamienkom —), teda tézy – z hľadiska metra je dôraznou časťou stopy, ktorá nesie metrický dôraz, teda iktus
  • z ľahkej doby (označovanej znamienkom ∪), teda arzy – nedôrazná časť stopy z hľadiska metra bez iktu

Druhy stôp[upraviť | upraviť zdroj]

V slovenskom jazyku sa dôraz kladie najmä na prvú slabiku v slove.

  • Dvojslabičné slová/vetné konštrukcie

V prípade dvojslabičných slov sa väčšinou vytvorí stopa trochejská (—∪), napr.:

víťaz, radosť, hora

— ∪ — ∪ — ∪

V prípade niekoľkých slov v slovenčine (krátke spojky, predklonky, príklonky...), ktoré sa nachádzajú pred plnovýznamovými slovami, sa môže vyskytnúť aj stopa jambická (∪—), napr.:

si kvet, i jar, a tiež

∪ — ∪ — ∪ —

  • Trojslabičné slová/vetné konštrukcie

V trojslabičných slovách sa väčšinou vytvára stopa daktylská (—∪∪), napr.:

žalostný, radostný, lakomý

— ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪

... inokedy amfibrach (∪—∪), napr.:

a vráť mi, len iskrí

∪ — ∪ ∪ — ∪

... alebo aj anapest (∪∪—), napr.:

kde je dom (?), som tu sám (?)

∪ ∪ — ∪ ∪ —

  • Štvorslabičné slová/vetné konštrukcie

V štvorslabičných slovách sa väčšmi vyskytujú dve trochejské stopy (—∪—∪), napr.:

prekvapenie, čitateľný, spôsobené

— ∪ — ∪ —∪—∪ — ∪ — ∪

  • Päťslabičné slová/vetné konštrukcie

V päťslabičných slovách sa väčšinou vyskytuje daktylotrochej (—∪∪—∪), napr.:

prispôsobivý, neupratané

— ∪ ∪ — ∪ — ∪ ∪ — ∪

Tabuľka stôp[upraviť | upraviť zdroj]

Stopa Znak Podľa slabičnosti Podľa počtu dôb (mór)
dibrach ∪ ∪ 2-slabičné 2-dobé
trochej — ∪ 2-slabičné 3-dobé
jamb ∪ — 2-slabičné 3-dobé
spondej — — 2-slabičné 4-dobé
tribrach ∪ ∪ ∪ 3-slabičné 3-dobé
daktyl — ∪ ∪ 3-slabičné 4-dobé
anapest ∪ ∪ — 3-slabičné 4-dobé
amfibrach ∪ — ∪ 3-slabičné 4-dobé
bakchej — — ∪ 3-slabičné 5-dobé
antibakchej/

palimbakchej

∪ — — 3-slabičné 5-dobé
amfimaker/

kretik

— ∪ — 3-slabičné 5-dobé
molos — — — 3-slabičné 6-dobé
prokeleusmatik ∪ ∪ ∪ ∪ 4-slabičné 4-dobé
peón prvý — ∪ ∪ ∪ 4-slabičné 5-dobé
peón druhý ∪ — ∪ ∪ 4-slabičné 5-dobé
peón tretí ∪ ∪ — ∪ 4-slabičné 5-dobé
peón štvrtý ∪ ∪ ∪ — 4-slabičné 5-dobé
iónik zostupný — — ∪ ∪ 4-slabičné 6-dobé
iónik vzostupný ∪ ∪ — — 4-slabičné 6-dobé
choriamb — ∪ ∪ — 4-slabičné 6-dobé
antispast ∪ — — ∪ 4-slabičné 6-dobé
epitrit prvý ∪ — — — 4-slabičné 7-dobé
epitrit druhý — ∪ — — 4-slabičné 7-dobé
epitrit tretí — — ∪ — 4-slabičné 7-dobé
epitrit štvrtý — — — ∪ 4-slabičné 7-dobé
dochmij ∪ — — ∪ — 5-slabičné 8-dobé

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • ŠTRAUS, František. Základy slovenskej verzológie. prvé vyd. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2003. ISBN 80-88878-81-0. S. 30-33.
  • ŠTRAUS, František. Poézia a verš (verzologikcké pratikum). prvé vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2007. ISBN 978-80-8061-287-0. S. 20-22.