Preskočiť na obsah

Stredná odborná škola

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Stredná odborná škola je typ strednej školy siete škôl Slovenskej republiky.[1] Stredná odborná škola (SOŠ) poskytuje žiakom vzdelanie v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania. Vzdelávacie programy strednej odbornej školy sú zamerané predovšetkým na priamy výkon povolania a odbornej činnosti. Žiaci po absolvovaní maturity sa však môžu prihlásiť aj na ďalšie štúdium na vysokej škole. Stredná odborná škola zabezpečuje žiakom teoretické a praktické vyučovanie. Variantne stredná odborná škola zabezpečuje žiakom, ktorí vstúpili do duálneho vzdelávania len teoretické vyučovanie a žiaci absolvujú praktické vyučovanie v stredisku, alebo pracovisku praktického vyučovania zamestnávateľa. Žiak na strednej odbornej škole môže nadobudnúť:

  • nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne) - štúdium trvá spravidla dva roky a je ukončené záverečnou skúškou, podľa odboru aj s výučným listom.
  • stredné odborné vzdelanie (sekundárne) - štúdium trvá najmenej tri a najviac štyri roky, ukončuje sa záverečnou skúškou. Dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.
  • úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) - štúdium trvá najmenej štyri a najviac päť rokov a je ukončené maturitnou skúškou. Dokladom o stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške, prípadne podľa odboru aj výučný list.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]