Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
SPŠ Jozefa Murgaša
ZriaďovateľBanskobystrický samosprávny kraj
Rok založenia1919
ZameranieInformačné a sieťové technológie
Elektrotechnika
Dĺžka štúdia4 roky
RiaditeľIng. Kamil Kordík
Štatistické údaje
Počet učiteľov68
Počet žiakov646 (k 19. 10. 2023)
Ďalšie informácie
Školské farby     tmavomodrá
     svetlomodrá
     biela
Školský časopisPlošák
Kontaktné údaje
AdresaHurbanova 6
974 01 Banská Bystrica
Telefón048/472 33 12
Fax048/472 33 22
Oficiálny webspsjm.sk
Oficiálny e-mailspsjm@spsjm.sk

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša je stredná škola v Banskej Bystrici s dlhoročnou tradíciou. V Banskej Bystrici a jej okolí je tiež známa ako Murgaška. Žiakov pripravuje v štvorročnom vzdelávacom programe na výkon povolaní a odborných činností v národnom hospodárstve, hlavne v oblasti elektrotechniky a informačných a sieťových technológií.

História školy[upraviť | upraviť zdroj]

Prvé zmienky o jej existencii sú z mája 1919, kedy vznikla ako „Štátna odborná škola kovorobná“. Sídlila v bývalom Golnerovom dome na terajšom Námestí SNP, kde bol aj internát školy. Budova školy s dvomi miestnosťami však po čase pre jej potreby priestorovo nevyhovovala, lebo už v školskom roku 1919/1920 mala škola 79 žiakov a postupom rokov, aj v dôsledku otvárania rôznych kurzov, napr. elektrotechnického kurzu pre učiteľov a iných, počet jej študentov narastal. Mestská rada v Banskej Bystrici sa preto rozhodla, že postaví pre školu novú budovu. Stalo sa tak až v školskom roku 1934/1935, keď sa škola presťahovala do novopostavenej budovy na dnešnej Skuteckého ulici.

Pod vplyvom elektrifikácie Slovenska bol pri kovorobnej škole vytvorený elektrotechnický odbor a od 1. septembra 1936 sa z kovorobnej školy zmenil názov na „Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú“. Škola sa pomaly rozrastala a zväčšoval sa jej význam pre celé Slovensko. Počas II. svetovej vojny a hlavne počas SNP sa veľa učiteľov školy aktívne angažovalo v boji proti fašizmu, či už priamo v boji, alebo ako technickí pracovníci Slobodného slovenského vysielača.

Po skončení vojny sa otvorili nové špecializácie: silnoprúdová, stavba elektrických strojov a prístrojov, rádiové spoje a rozhlas. V tom čase škola už niesla názov „Stredná priemyselná škola spojovej techniky“ a patrila medzi najmodernejšie školy v Československu. Jedným z dôkazov toho bolo aj to, že v školskom roku 1965/1966 sa uskutočnilo prvé pokusné vysielanie školského televízneho okruhu. Maturitné skúšky mohla verejnosť sledovať v priamom prenose.

Ukázalo sa, že priestory budovy na Skuteckého ulici sú vzhľadom na rozmach školy pre jej potreby nepostačujúce. Na 50. výročie svojho vzniku bola škola presťahovaná do novopostavenej budovy na Hurbanovej ulici, v ktorej sídli doteraz. Súčasne škola dostala čestný názov „stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša“, na počesť vynálezcu v odbore bezdrôtovej telegrafie, rodáka z blízkeho Tajova, Jozefa Murgaša.

Ani v nasledujúcich rokoch sa vývoj školy nezastavil. Sústavne vznikali novšie a novšie odbory, škola reagovala na potreby praxe a prudký vývoj techniky modernizáciou učebných osnov. Významný prelom nastal v školskom roku 1984/1985, keď pribudol odbor Elektronické počítačové systémy. Tým sa začala história využívania  informačných technológií na SPŠ J. Murgaša. V nasledujúcich rokoch sa počet žiakov rozrastal. Každoročne študovalo v 20 až 24 triedach viac ako 600 žiakov, ktorí si mohli vyberať odbory ako Slaboprúdová elektrotechnika, Obrazová a zvuková technika, Technické a informatické služby, Informačné a sieťové technológie, Multimédiá. V súčasnosti sa na škole vyučujú odbory: Informačné a sieťové technológie, Elektrotechnika, Multimédiá a Inteligentné technológie.

Názvy školy[upraviť | upraviť zdroj]

  • 1919 - Štátna odborná škola kovorobná
  • od 1. 9. 1936 - Stredná priemyselná škola elektrotechnická
  • od roku 1945 - Stredná priemyselná škola spojovej techniky (jedna z najmodernejších v Československu)
  • od roku 1969 - Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 2023 sa škole podarilo získať prestížne ocenenie Európskej komisie v rámci programu Erasmus+ (2021-2027). Škola bola ocenená cenou EITA – Európska cena za inovatívne vzdelávanie.

Do vyhlásenej výzvy sa zapojila s projektom Modernizácia v oblasti IT – učitelia, ktorý sa stal víťazným projektom v kategórii odborné vzdelávanie a príprava.[1]

Mimoškolská činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Počas štúdia žiaci môžu navštevovať krúžky, navštevovať kurzy CISCO akadémie, elektrotechnickej spôsobilosti.

Externé odkazy a zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Európska cena za inovatívne vzdelávanie [online]. erasmusplus.sk, 2021-09-02, [cit. 2023-10-19]. Dostupné online.