Striedavá starostlivosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Striedavá staroslivosť predstavuje jednu z možností ako upraviť styk s maloletými deťmi po rozvode. Je to model, kedy dieťa trávi s jedným rodičom približne rovnako dlhý čas ako s druhým rodičom. Nemusí ísť o pomer 50:50, ale je snaha čo najviac sa tomuto priblížiť.

Deti potrebujú oboch rodičov. Kým v riadne fungujúcej rodine je samozrejmé, že o deti sa starajú obaja rodičia, po rozvode býva dieťa zverené do starostlivosti len jednému z nich, pričom druhý rodič tradične dostane možnosť byť s dieťaťom každý druhý víkend. Podľa odborníkov je to príliš krátky čas na to, aby si dieťa mohlo aj naďalej zachovať rovnaký vzťah k obom rodičom a zároveň je to pre druhého rodiča veľmi malý čas, aby mohol výchovne pôsobiť na dieťa.

Prvýkrát bola spoločná starostlivosť uzákonená v roku 1957 v štáte Severná Karolína (USA). K praktickému využitiu prišlo v niektorých štátoch USA v 70. rokoch 20. storočia. Takáto úprava porozchodovej starostlivosti o deti zachováva deťom oboch rodičov aj po rozpade rodiny. Po zavedení do praxe boli robené výskumy, ktoré zisťovali, ako pôsobí striedavá starostlivosť na deti. Jednoznačne pozitívne výsledky týchto výskumov zapríčinili, že sa o túto novú formu porozvodového usporiadania začali zaujímať aj iné krajiny. V Európe sú to napr. Švédsko, Nórsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Česko.

Na Slovensku je striedavá starostlivosť v legislatíve od 01.07.2010 zákonom č. 217/2010 Z.z. z 27. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto novela zaviedla do slovenskej legislatívy pojem striedavá osobná starostlivosť.

Kritériá pre zverenie detí do striedavej osobnej starostlivosti sú zhodné s kritériami pre zverenie detí do osobnej starostlivosti jedného rodiča. Pri striedavej osobnej starostlivosti musia byť obidvaja rodičia spôsobilí riadne sa starať o deti, musia mať záujem starať sa osobne o deti a musia vytvoriť vhodné podmienky pre výchovu a starostlivosť o deti. Nie je nutné, aby obidvaja rodičia súhlasili so striedavou osobnou starostlivosťou, stačí ak s ňou súhlasí jeden z rodičov: ak o ňu požiada jeden rodič a druhý je proti, súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

Iné zdroje informácií o striedavej starostlivosti na Slovensku a v Česku: