Strojárstvo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search
CAD návrh mechanickej súčiastky, časti hriadeľa.

Strojárstvo (nesprávne strojárenstvo) alebo strojársky priemysel (nesprávne strojárenský priemysel) je priemyselné odvetvie, ktoré sa zaoberá aplikáciou fyzikálnych princípov na analýzu, výrobu a údržbu strojných zariadení. Zahrnuje poznatky z mechaniky, kinematiky, termodynamiky a energetiky. Strojní inžinieri využívajú tieto princípy na návrh a analýzu automobilov, lietajúcich strojov, vykurovacích a chladiacich systémov, konštrukcií a mostov, priemyselných nástrojov, vybavenia a podobne.