Stupeň ohrozenia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Stupeň ohrozenia
Kategórie taxónov na červenej listine IUCN 3.1. Dostatočné údaje.
Vyhynutý
Vyhynutý – (EX)
Vyhynutý vo voľnej prírode – (EW)
Ohrozený
Kriticky ohrozený – (CR)
Ohrozený – (EN)
Zraniteľný – (VU)
Najmenej ohrozený
Závislý od ochrany – (CD)
Takmer ohrozený – (NT)
Najmenej ohrozený – (LC)
Pozri aj
Červený zoznam IUCN
Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
z  d  u

Stupeň ohrozenia hovorí o šanci na prežitie jednotlivých živočíšnych druhov. Pri zaraďovaní do jednotlivých kategórií sa berie do úvahy množstvo faktorov, nielen počet prežívajúcich kusov, ale aj prírastok či úbytok v populácii počas určitého obdobia, známe hrozby, možnosti chovu v zajatí a iné. V prvej skupine sú zaradené živočíchy, ktoré sú bezprostredne ohrozené vyhubením vo voľnej prírode. V súčasnosti je v tejto skupine 800 druhov živočíchov a rastlín. Druhú skupinu tvoria druhy, ktoré by mohli byť ohrozené vyhubením, keby sa obchod s nimi nereguloval. A do tretej skupiny jednotlivé štáty zahrňujú druhy ohrozené na svojom území.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]