Suchá hmotnosť vozidla

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Suchá hmotnosť vozidla (angl. Dry weight) je hmotnosť vozidla, bez prevádzkových náplní (napr. motorový olej, chladiace médium, palivo) a bez pasažierov (vrátane vodiča) a nákladu (batožiny). Zvyčajne so štandardnou výbavou vozidla. Pri motocykloch niektorých výrobcovia udávajú suchú hmotnosť aj akumulátora.

Tento údaj je odlišný od:

  • Pohotovostná hmotnosť vozidla, k nej patria aj prevádzkové náplne vrátane paliva (zvyčajne palivo zapĺňa 90% alebo 100% objemu nádrže)
  • Prevádzková hmotnosť vozidla označovaná aj pohotovostná hmotnosť podľa európskej komisie EC. Podľa smernice EC 92/21/EC, verzia 95/48/ES sa do výpočtu pohotovostnej hmotnosti započítava okrem náplní a 90% paliva aj hmotnosť vodiča a nákladu (batožiny). Hmotnosť vodiča je určená na 68 kg a hmotnosť nákladu na 7 kg, takže spolu 75 kg.
  • Úžitková hmotnosť vozidla taktiež užitočná hmotnosť vozidla je súhrnná hmotnosť osôb a nákladu, ktorú je možné do vozidla naložiť.
  • Celková hmotnosť vozidla súčet pohotovostnej a úžitkovej hmotnosti vozidla. V praxi sa označuje aj ako maximálne povolená hmotnosť.