Sugestopédia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sugestopédia (novšie názvy: desugestopédia, rezervopédia, [po anglicky] Reserves Capacity Communicative [skr. Re-Ca-Co] - pozri podkapitolu Komentár k iným názvom) je pedagogický systém (najčastejšie používaný pri výuke cudzích jazykov), vyvinutý bulharskými vedcami G. Lozanovom a E. Gatevovou od 60. do 90. rokov 20. storočia, ktorý sa opiera o sugestológiu. Cieľom je zvýšiť efektivitu učenia tak, aby učenie prebiehalo v súlade s prirodzeným spôsobom učenia sa mozgu.

Sugestológia[upraviť | upraviť zdroj]

Sugestológia vznikla rozvinutím psychoterapie a je definovaná ako komplexná veda o sugescii alebo presnejšie ako veda o (zisťovaní fyzických a psychických potenciálov osoby a následnom) harmonickom urýchlení rozvoja osoby a jej daností. Zo sugestológie sa v sugestopédii zdôrazňuje najmä potreba dodržiavania troch základných psychofyziologických zákonov: (1) používanie celého mozgu (t.j. nie len napr. jeho ľavej strany), (2) súčasné používanie analýzy aj syntézy, (3) súčasné používanie vedomia aj paravedomia (paravedomie je definované ako nevedomá psychická aktivita ľubovoľnej intenzity, vrátane takých jednoduchých vecí ako sú reflexy a zvyky). [1]

Fungovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Konkrétne sugestopédia funguje tak, že najprv vytvorí veľkú rezervu informácií v paravedomí žiaka a potom získané informácie aktivuje v príjemnom prostredí, v ktorom sa žiaci venujú hrám, piesniam, hudbe a sú konfrontovaní so zmenami, prekvapeniami a jednotlivými viacerými stránkami svojej osobnosti. Učiteľ poskytuje žiakom bezpečné a povzbudivé prostredie, ktoré im umožňuje robiť chyby, vyjadriť sa, ale aj skryť sa za ostatných. Po celý čas sa udržuje integrovaná dynamická rovnováha jednak emócií a logiky, a jednak časti a celku. Sugestopédia nepracuje s hypnózou. [2]

Komentár k iným názvom sugestopédie[upraviť | upraviť zdroj]

Názov desugestopédia (používaný od roku 1994) má zdôrazniť dôraz na desugestívnu sugesciu. Názvy Reserves Capacity Communicative (používaný od roku 1998) a rezervopédia (používaný od roku 2006) majú zdôrazniť, že si je metóda vedomá potenciálu "rezerv mysle".

Príbuzné metódy[upraviť | upraviť zdroj]

Na (de)sugestológii založené a jej podobné (ale odlišné) sú metódy [3]:

  • variant sugestológie pôvodne používaný v 80. rokoch v iných krajinách východnej Európy (bez zvláštneho mena)
  • psychopédia (pôvodne v západnom Nemecku)
  • superlearning (pôvodne v severnej Amerike)
  • SALT (pôvodne v severnej Amerike)

Spoločné všetkým 4 metódam zostávajú 3 prvky pôvodnej (de)sugestopédie: hudba, relax a sugescia.

Treba poznamenať, že viaceré texty nepresne používajú vyššie uvedené termíny a termín sugestopédia v rôznych kombináciách ako úplné synonymá.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]