Svetelná sekunda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Svetelná sekunda (po angl. light second) je jednotkou dĺžky, ktorá je definovaná ako vzdialenosť, ktorú prejde svetlo v absolútnom vákuu za jednu celú sekundu, čo predstavuje 299 792 458 m. Táto hodnota je presná, pretože meter je v skutočnosti definovaný z hľadiska rýchlosti svetla.

Ďalšie jednotky, súvisiace so svetelnou sekundou, sú svetelný rok, svetelný mesiac, svetelný týždeň, svetelný deň, svetelná hodina, svetelná minúta.

Niektoré vzdialenosti v svetelných sekundách:

  • Priemer Zeme je 0,0425 svetelných sekúnd.
  • Priemerná vzdialenosť zo Zeme k Mesiacu je 1,282 svetelných sekúnd.
  • Priemer Slnka je okolo 4,643 svetelných sekúnd.
  • Priemerná vzdialenosť Zeme od Slnka (1 AU) je 499 svetelných sekúnd.